Gemeente Kortessem

Huur een sociale woning bij een sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen.

Als je een woning huurt bij een SVK, kan je ook in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie.

Voorwaarden

  • Je bent achttien jaar of ouder
  • Jouw gezinsinkomen van maximum drie jaar terug (voor aanvragen in 2021) bedraagt niet meer dan
    • 25.850,00 euro als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste
    • 28.015,00 euro als je een alleenstaande persoon bent met een handicap
    • 38.773,00 euro in alle andere gevallen, plus 2.167,00 euro per persoon ten laste
  • Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Om je in te schrijven voor een huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met een SVK in de buurt waar je zou willen gaan wonen. In onze regio is dat SVK Houtvast.
www.svkhoutvast.be | info@svkhoutvast.be | 089 24 38 32

Als je langs gaat bij een SVK, moet je een aantal documenten meenemen om je dossier op te starten. Je vindt een duidelijk overzicht van deze documenten op https://www.vlaanderen.be/een-sociale-woninghuren-bij-een-sociaal-verhuurkantoor.

Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van jouw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Het SVK kan je hierover verder informeren. Je mag je bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Gepubliceerd op di 28 juni 2022