Gemeente Kortessem

Startplaats wandeling Zammelen wordt geherwaardeerd

Lokaal bestuur Kortessem neemt deel aan het Relance Project Vlaanderen Natuurlijk, in samenwerking met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV). Het doel van dit project is om natuurlijke ontvangstplekken en pleisterplaatsen in te richten op bestaande wandelingen.

Samen met de Haspengouwse gemeenten heeft Kortessem een aanvraagdossier ingediend met als doel het herwaarderen van de kwaliteit van bestaande wandelroutes en het verrijken van de ervaring voor wandelaars. Er werd gekozen voor de startplaats in Zammelen, gelegen achter 't Zoalke.

Na een periode van overleg en planning, onder leiding van een landschapsarchitect en in samenwerking met alle belanghebbenden - Kerkfabriek Sint-Amandus, Natuurpunt, buurtbewoners en het gemeentebestuur - volgde positief advies voor het ontwerp, onder voorwaarde van het voorzien van twee mindervalide parkeerplaatsen en een werkingsplan voor het onderhoud van het grasveld waar extra parkeermogelijkheden worden gecreëerd. De dienst UiT in Kortessem juicht de consensus toe, gezien de meerwaarde van dit project voor de gemeente. De wandelingen zijn immers een grote troef in het landschap van Kortessem en trekken jaarlijks vele bezoekers aan. Via de intergemeentelijke aanpak, gecoördineerd door RLHV, kan Kortessem inzetten op gastvrijheid, beleving en digitalisering in het toerisme.

Belangrijk om te vermelden is dat voor elke euro die Kortessem investeert in dit project, RLHV dankzij de projectsubsidie van Toerisme Vlaanderen een euro bijlegt. Het totaalbudget voor Kortessem bedraagt € 40.000,00 excl. BTW, waarvan € 30.000,00 wordt besteed aan investeringskosten voor de inrichting achter ’t Zoalke, en € 10.000,00 aan digitale ontsluiting en projectcoördinatie door RLHV. Het College van burgemeester en schepenen heeft de ontwerpplannen begin mei goedgekeurd en de werken zullen nog vóór het einde van 2024 van start gaan.

Gepubliceerd op wo 15 mei 2024