Gemeente Kortessem

Managementteam

In elke gemeente is er een managementteam. Dit is een decretale verplichting. Het managementteam staat in voor de algemene beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Het ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten, bewaakt de eenheid in werking en de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening. Het managementteam zorgt voor de ontwikkeling en invoering van een coherente visie op het organisatiebeleid, de overlegstructuren, personeel en financiën.

Het managementteam vergadert maandelijks en is samengesteld als volgt:

Caroline Penders (Voorzitter van het managementteam)
Algemeen directeur 

Veerle Roelands
Financieel directeur

Sarah Wouters
Diensthoofd Personeel & Organisatie

Krista Willems (Secretaris van het managementteam)
Diensthoofd Beleid & Dienstverlening

Eva Timmermans
Diensthoofd Ruimte & Openbare werken

Mieke Muermans
Diensthoofd Vrije tijd & Onderwijs

Debby Brepoels
Diensthoofd Mens & Samenleving