Gemeente Kortessem

Jeugd

De jeugddienst is een gemeentelijke dienst die fungeert als uitvoerend orgaan van het gemeentelijk jeugdbeleid.

De jeugddienst heeft de opdracht om een permanente dialoog tussen kinderen en jongeren en het gemeentebestuur op te zetten. De jeugddienst wil kinderen en jongeren leren kennen vanuit oprechte interesse in hun leefwereld, zij wil weten waar ze mee bezig zijn en belangrijk vinden. 

Daarnaast zorgt de jeugddienst voor een goed, gefundeerd en uitgebalanceerd gemeentelijke jeugdaanbod. Dit door in te zetten op een sterk vrijetijdsaanbod inspelend op de noden en behoeften van kinderen en jongeren.

De jeugddienst staat ook in voor het creëren van een positief en ondersteunend kader waarbinnen burgerinitiatief en zelforganisatie zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het voorziet naast algemene dienstverlening in een uitgebreide financiële en materiële ondersteuning voor jeugdinitiatieven (terug te vinden bij subsidies).