Gemeente Kortessem

Ruimte & Openbare werken - Omgeving stedenbouw & milieu

De dienst Omgeving stedenbouw & milieu is enerzijds verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het gemeentelijk stedenbouwkundig en ruimtelijk beleid. Enkele voorbeelden van taken zijn stedenbouwkundige vergunningen en structuurplannen. En anderzijds voor de administratieve ondersteuning van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Enkele van hun belangrijkste taken zijn de ophaling van het huisvuil, het sorteren en composteren, de afvalpreventie, de bestrijdingsmiddelen...

E-loket

  • Inschrijving • Ruimteraad formulier
  • Melding • Ongedierte formulier
  • Melding • Zwerfkatten formulier
  • Subsidieaanvraag • Grondkwaliteitsverbetering ten gevolge van grondontleding formulier
  • Subsidieaanvraag • Inbraakpreventie formulier
  • Subsidieaanvraag • Vervanging verharde oppervlakten formulier
  • Subsidieaanvraag • Verwijderen of opvullen van buiten gebruikgestelde stookolietanks formulier