Gemeente Kortessem

Beleid & Dienstverlening - Secretariaat

De dienst Secretariaat staat in voor de voorbereiding en afhandeling van de zittingen van de bestuursorganen, zoals de gemeenteraad, vast bureau, OCMW-raad, het MAT en van het college van burgemeester en schepenen. Het bijhouden van de registers van de notulen van deze bestuursorganen. Maar ook het digitaal ter beschikking stellen van de agenda en verslagen van de gemeenteraad, het administratief voorbereiden, opvolgen en afhandelen van de installatie van de verkozen gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen naar aanleiding van verkiezingen. Daarnaast staat deze dienst in voor het opleggen van gemeentelijke administratieve boetes (GAS) door de aangewezen sanctionerende ambtenaar en bieden zij ondersteuning aan burgemeester en schepenen bij de dagelijkse invulling van hun bestuursmaatregelen. Ze verspreiden de inkomende briefwisseling en beheren het archief.

E-loket

  • Aanvraag • Uittreksels, attesten, aktes, PIN- en PUK-codes en adreswijzigingen • Burgerzaken Smartloket formulier