Gemeente Kortessem

Beleid & Dienstverlening - Begraafplaatsen

Kerkhoven en begraafplaatsen worden geacht een plek van gedenken, troost en rust te zijn. Het lokaal bestuur wil de rustplaats van haar dierbare overledenen opwaarderen door ze te vergroenen. Het doel is om de kerkhoven en begraafplaatsen van Kortessem om te vormen naar parkbegraafplaatsen die rust en sereniteit uitstralen. Deze omvorming zal geleidelijk en gefaseerd verlopen, met respect voor het historisch erfgoed.

Het bestuur zal daarom een procedure tot retroactieve rechtzetting van de concessies toepassen. De desbetreffende graven zullen aangeduid worden aan de hand van een bordje, zo krijgen nabestaanden de kans om een niet-geconcedeerd graf om te zetten naar een betalende concessie.