Gemeente Kortessem

Mens & Samenleving - Buitenschoolse kinderopvang

De dienst Buitenschoolse kinderopvang is opgedeeld in twee delen: enerzijds is er de gewone voor- en naschoolse opvang, anderzijds wordt de opvang op bepaalde momenten gecentraliseerd onder de naam ‘het Klokhuisje’. De locatie van het Klokhuisje is de Klokschool. Binnen onze opvanglocaties voorzien onze begeleid(st)ers de buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. Voorafgaandelijk aan de opvang, moet steeds een dossier opgemaakt worden voor jouw kind.