Gemeente Kortessem

Financiële dienst

De Financieel directeur, Veerle Roelands, staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur. Zij heeft de algemene leiding over de financiële dienst en is lid van het managementteam. De financieel directeur, vroeger de gemeenteontvanger, staat in voor de opmaak van het budget of begroting, de jaarrekening en het meerjarenplan. Zij voert de boekhouding en zorgt voor het afsluiten ervan. Verder verzorgt zij ook de financiële analyse en de beleidsadvisering. De financieel directeur voert in volle onafhankelijkheid het debiteurenbeheer en de krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen die genomen worden met een budgettaire impact. Tevens stelt zij, in overleg met het managementteam, het voorontwerp op van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen en ook de interne kredietaanpassingen.

Voornaamste taken van de financiële dienst

  • Uitgaande facturatie

  • opmaak en opvolging belastingkohieren, innen gemeentebelastingen

  • behandelen bezwaarschriften volgens de wettelijke procedure

  • opmaak bestelbonnen

  • verwerking inkomende facturen

  • betalen van diverse uitgaven zoals lonen, toelagen en facturen

  • ondersteuning bieden voor de opmaak van de jaarrekening

  • opvolging en nazicht budget en rekeningen  van de ondergeschikte besturen zoals kerkfabrieken en politie...