Gemeente Kortessem

Burgerzaken

De medewerkers van de dienst burgerzaken stellen de burger in staat om op een vlotte manier te voldoen aan wettelijke en gemeentelijke administratieve bepalingen met betrekking tot hun dagelijks leven als inwoner van de gemeente Kortessem, zoals:

  • identiteitskaarten – reispas (rood boekje) – verblijfsverandering – alle mogelijke attesten qua identiteit (rijksregister) – wilsbeschikking – afstand organen – verkiezingen – polio inentingen - …

  • geboorte – huwelijk – echtscheiding - wettelijk samenwonen - overlijden – rijbewijzen – begravingen en grafconcessies – strafregister - voornaamswijziging - …

  • inschrijving vreemdelingen – identiteitsdocumenten – nationaliteitskeuze - seizoenarbeiders - …

E-loket

  • Burgerzaken SmartLoket: digitaal aanvragen van uittreksels, attesten, aktes & PIN en PUK-code formulier