Gemeente Kortessem

Beleid & Dienstverlening - Burgerzaken

De dienst Burgerzaken stelt de burger in staat om op een vlotte manier te voldoen aan wettelijke en gemeentelijke administratieve bepalingen met betrekking tot hun dagelijks leven als inwoner van de gemeente Kortessem.

E-loket

  • Aanvraag • Uittreksels, attesten, aktes, PIN- en PUK-codes en adreswijzigingen • Burgerzaken Smartloket formulier