Gemeente Kortessem

Veiligheid, wachtdiensten

Politie Kanton Borgloon
Ervaert 2
3840 Borgloon
T: 011 49 44 00
www.lokalepolitie.be/5379


Brandweer Hasselt

Willekensmolenstraat12
3500 Hasselt
T 011/24.88.88 
www.zuidwestlimburg.be 

Wachtdiensten

Huisartsenwachtkring Kortessem - Wellen
De huisartsen van Kortessem, Wellen en Wimmertingen vormen samen één weekend-wachtdienst die zorgt voor de opvang van patiënten van zaterdag 8u tot maandag 8u en op feestdagen van 19u 's avonds ervoor tot 8u de dag erna. De wachtdienst werkt uitsluitend nog via het centraal oproepnummer: 011/23.28.25
www.hkw.be

Wachtdienst apothekers
Bel naar het callcenter 0903/99.000. Ook bij uw apotheker hangt de lijst met wachtdiensten uit.
Na 22u kan u enkel via het callcenter doorverbonden worden met de apotheker van wacht zodat u duidelijk weet waar u moet zijn. Let op, zonder telefoon vooraf wordt er niet open gedaan !
www.apotheek.be

Wachtdienst tandartsen
Alle wachtdiensten in Vlaandereen zijn telefonisch bereikbaar van 9 tot 18u op zaterdag, zondag en feestdag.
In Limburg bereikt men de tandarts van wacht op het centraal nummer 0903/39.969.
www.tandarts.be


Algemene noodnummers

Medische spoedgevallen en brandweer
100 of 112

Dringende politiehulp in België
101

Antigifcentrum
070/245.245
www.antigifcentrum.be 

Child Focus
116.000
www.childfocus.be 

Kinder en jongerentelefoon
102
www.awel.be

Tele-onthaal (Praten is de eerste stap)
106
www.tele-onthaal.be/nl/welkom/

Zelfmoordlijn (gratis, 24 u/24, anoniem)
1813
www.zelfmoord1813.be 

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling
1712
www.1712.be 

DOC STOP (gratis) – centrale dienst om 24u/24 een identiteitskaart of Belgisch paspoort te blokkeren na een diefstal of een verlies.
00800/2123.2123
www.docstop.be 

CARD STOP – centrale dienst voor het blokkeren van bank-en kredietkaarten (24u/24)
070/344.344
www.cardstop.be en www.mijnkaart.be