Gemeente Kortessem

Veiligheid, wachtdiensten

Politie Kanton Borgloon
Ervaert 2
3840 Borgloon
T: 011 49 44 00
www.lokalepolitie.be/5379


Brandweer Hasselt (Hulpverleningszone Zuid-West Limburg)

Zwarte-Brugstraat 1
3500 Hasselt
T 011/24.88.88 
www.zuidwestlimburg.be 

 

Wachtdiensten

Huisartsenwachtkring Kortessem - Wellen
De huisartsen van Kortessem, Wellen en Wimmertingen vormen samen één weekend-wachtdienst die zorgt voor de opvang van patiënten van zaterdag 8u tot maandag 8u en op feestdagen van 19u 's avonds ervoor tot 8u de dag erna. De wachtdienst werkt uitsluitend nog via het centraal oproepnummer: 0903/99686
www.hkw.be

 

Wachtdienst apothekers

Buiten de normale openingsuren kunt u voor dringende gevallen terecht bij de apotheker van wacht. U vindt de apotheker van wacht in uw regio:

-  tussen 9 uur en 22 uur: website www.apotheeklimburg.be
-  tussen 22 uur en 9 uur: bel naar 078/05 17 33 (zonaal tarief)

 

Wachtdienst tandartsen
Alle wachtdiensten in Vlaandereen zijn telefonisch bereikbaar van 9 tot 18u op zaterdag, zondag en feestdag.
In Limburg bereikt men de tandarts van wacht op het centraal nummer 0903/39.969.
www.tandarts.be

 


Algemene noodnummers

Medische spoedgevallen en brandweer
100 of 112

Dringende politiehulp in België
101

Antigifcentrum
070/245.245
www.antigifcentrum.be 

Child Focus
116.000
www.childfocus.be 

Kinder en jongerentelefoon
102
www.awel.be

Tele-onthaal (Praten is de eerste stap)
106
www.tele-onthaal.be/nl/welkom/

Zelfmoordlijn (gratis, 24 u/24, anoniem)
1813
www.zelfmoord1813.be 

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling
1712
www.1712.be 

DOC STOP (gratis) – centrale dienst om 24u/24 een identiteitskaart of Belgisch paspoort te blokkeren na een diefstal of een verlies.
00800/2123.2123
www.docstop.be 

CARD STOP – centrale dienst voor het blokkeren van bank-en kredietkaarten (24u/24)
070/344.344
www.cardstop.be en www.mijnkaart.be