Gemeente Kortessem

Veiligheid, wachtdiensten

Politie Kanton Borgloon
Ervaert 2
3840 Borgloon
T: 011 49 44 00
www.lokalepolitie.be/5379


Brandweer Hasselt (Hulpverleningszone Zuid-West Limburg)

Zwarte-Brugstraat 1
3500 Hasselt
T 011/24.88.88 
www.zuidwestlimburg.be 

Wachtdiensten

Huisartsenwachtpost

Kortessem is vanaf 1 november 2018 aangesloten bij de Huisartsenwachtpost 37. De Huisartsenwachtpost 37 kan je ’s avonds (na 19u00) , in het weekend of tijdens feestdagen bereiken op het nummer 089 59 00 59.

Huisartsenwachtpost 37
Hospitaalstraat 15
3740 Bilzen

www.hwp37.be 

We vragen steeds te bellen voor je naar de wachtpost komt naar 089 59 00 59. Zo kunnen we je een idee geven over de drukte en bijhorende wachttijd op dat moment.

Wachtdienst apothekers

Buiten de normale openingsuren kunt u voor dringende gevallen terecht bij de apotheker van wacht. U vindt de apotheker van wacht in uw regio:

-  tussen 09u00 en 22u00: website www.apotheeklimburg.be
-  tussen 22u00 en 09u00: bel naar 078 05 17 33 (zonaal tarief)

Wachtdienst tandartsen
Alle wachtdiensten in Vlaanderen zijn telefonisch bereikbaar van 09u00 tot 18u00 op zaterdag, zondag en feestdag.

In Limburg bereikt men de tandarts van wacht op het centraal nummer 0903 399 69.

www.tandarts.be


Algemene noodnummers

Medische spoedgevallen en brandweer
100 of 112

Dringende politiehulp in België
101

Antigifcentrum
070 245 245
www.antigifcentrum.be 

Child Focus
116 000
www.childfocus.be 

Kinder en jongerentelefoon
102
www.awel.be

Tele-onthaal (Praten is de eerste stap)
106
www.tele-onthaal.be/nl/welkom/

Zelfmoordlijn (gratis, 24u/24, anoniem)
1813
www.zelfmoord1813.be 

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling
1712
www.1712.be 

DOC STOP (gratis) – centrale dienst om 24u/24 een identiteitskaart of Belgisch paspoort te blokkeren na een diefstal of een verlies.
00800 2123 2123
www.docstop.be 

CARD STOP – centrale dienst voor het blokkeren van bank-en kredietkaarten (24u/24)
070 344 344
www.cardstop.be en www.mijnkaart.be