Gemeente Kortessem

Wegeninfo en openbare werken

Kijk hier of er werken of controles bij jou in de buurt zijn!

 

Wegenwerken

 • De Herestraat is afgesloten als werfzone. Gebruik de omleiding via de Baron A. De Heuschstraat. Denk aan de veiligheid van buurt en de arbeiders op de werf!

  De aanleg van het fietspad heeft vertraging opgelopen omdat de stabiliteit van de ondergrond op bepaalde stukken niet gegarandeerd kon worden.

  Er werden intussen grondverbeteringswerkzaamheden uitgevoerd die een betere stabiliteit van de ondergrond hebben opgeleverd. Toch is het noodzakelijk dat er bijkomende werkzaamheden worden uitgevoerd. De gemeente wenst het fietspad pas te leggen indien de stabiliteit van de ondergrond over het volledige tracé gegarandeerd wordt.

  Daarom worden volgende acties ondernomen;

  - Nu maandag 11/6 gaat de firma VBG de steenslag op de ondergrond van het fietspad
    afschrapen. 
  - Nu donderdag 14/6 start APK met het aanleggen van een drainage over de volledige
    lengte van de Herestraat, aan beide zijden. 
  - VBG gaat vervolgens de steenslag terugplaatsen. Een extra onderlaag van 20 cm
    wordt voorzien. Deze werken gaan ongeveer 1,5 week tot 2 weken duren, indien de
    weersomstandigheden gunstig blijven.
  - Vervolgens worden nieuwe plaatproeven genomen. Bij gunstig resultaat wordt het
    fietspad aangelegd. 
  - In overleg met de politie en de veiligheidscoördinator wordt dan bekeken om de straat
    dan volledig open te stellen, weliswaar met een snelheidsregime beperkt tot 30 km/u.


  De inritten van de woningen blijven in tussentijd wel toegankelijk.


 

Controles

 • Aandacht voor parking van de Oud-Mersenhovenstraat:

  De politie wil er op wijzen dat het enkel toegestaan is om je voertuig te parkeren binnen de voorziene zone die afgebakend is voor het parkeren.

  Voor de appartementsblokken geldt namelijk een parkeerverbod aangeduid door het bord E3 dat zich bevindt bij het binnen rijden van de Oud-Mersenhovenstraat  aan uw rechterzijde langs de dokterspraktijk.

  Indien er geen plaats meer is op de parking, kan je terecht op de parking achter het gemeentehuis of langs de tennisvelden aan de Kapittelstraat.

  Vanaf 22/01/2018 zal de politie overgaan tot repressief optreden naar het niet naleven van deze regelgeving.