Gemeente Kortessem

Schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Deze besloten vergaderingen gebeuren eenmaal per week. De gemeentesecretaris woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bij. Zij maakt de verslagen op en vertegenwoordigt er het gemeentepersoneel.