Gemeente Kortessem

Schepencollege & Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en vergadert één maal per week. De Algemeen directeur woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bij, maakt de verslagen op en vertegenwoordigt er het gemeentepersoneel.

Het vast bureau bestaat sinds de integratie van gemeente en OCMW uit dezelfde leden als het schepencollege. Het vast bureau staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW. 

Leden schepencollege / vast bureau:

 • Burgemeester Tom Thijsen (CD&V)
  Bevoegdheid: Algemeen beleid, Veiligheid, Financiën en Onderwijs
 • Algemeen directeur Caroline Penders
 • Schepen Miet Jorissen (CD&V)
  Bevoegdheid: Vrije Tijd (Cultuur, Sport, Jeugd, Toerisme en Bibliotheek),  Personeelszaken en Mobiliteit
 • Schepen Camille Cuyx (CD&V)
  Bevoegdheid: Omgeving, Openbare Werken, Begraafplaatsen, Groen en Erfgoed
 • Schepen Ria Steegmans (CD&V)
  Bevoegdheid: Sociale Zaken, Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
 • Schepen Luc Dullaers (N-VA)
  Bevoegdheid: Economie & Wonen