Gemeente Kortessem

Sportraad

Taken

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor de competitie - en de recreatiesport en alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking, met als doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen en te ontwikkelen bij alle inwoners van de gemeente.
Elke sportorganisatie die over een actieve sportwerking in de gemeente beschikt, heeft een stemgerechtigde afgevaardigde binnen de algemene vergadering.
De sportraad geeft advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake alle sportaangelegenheden.
De jaarlijkse kampioenenviering staat ook als vast agendapunt genoteerd.


Leden

Stemgerechtigde leden:

Sectie deskundigen ( Leerkrachten LO, sportdokters, kinesisten, individuen, e.a)

 • Kempeneers Mieke
 • Sleypen Sven
 • De Ceutser Koen

Sectie recreatiesporten binnen

 • Vandeput Bart
 • Steegmans Christel
 • Beckers Joêl
 • Sectie recreatiesporten buiten
 • Scheldeman Stijn
 • Simal Gilbert (penningmeester)

Sectie competitiesporten binnen

 • Verbakel Gerard (voorzitter)
 • Truenen Katrien
 • Marguillier Arnaud
 • Boes Patrick

Sectie competitiesporten buiten

 • Thijs Marc (ondervoorzitter)
 • Bienkens Henri (secretaris)

Sectie omnisportclub (clubs die niet behoren tot 2/3/4/5 of een combinatie ervan)

 • Awouters Cindy
 • Landmeters Vera

Waarnemende leden:

 • Peter Valkeneers (schepen van sport)
 • Steven Wilberts (sportfunctionaris)