Gemeente Kortessem

Milieuraad

Taken

De naam van de milieuraad luidt: “Kortessemse Adviesraad voor Leefmilieu”, afgekort KALM.

KALM heeft tot doel de inspraak van de bevolking in het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid te realiseren. Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verstaan:

 • Alle aspecten met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging.
 • Alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur.
 • Het informeren en sensibiliseren van de bevolking omtrent hogervernoemde aspecten.


Leden

Stemgerechtigde leden:
Milieu- en natuurverenigingen

 • Geert Kempeneers
 • Ludo Boosten (voorzitter)
 • Kris Castro (ondervoorzitter en schatbewaarder)
 • Daniel Bogaerts
 • Jos Requile

Jachtverenigingen

 • Jef Bogaerts
 • Ludo Pinsart

Onderwijsinstellingen

 • Geert Salaets
 • Fernand Neven
 • Ann Candrix

Beroepen en/of –organisaties

 • Arthur Wauters
 • Ludo Vandebrouck
 • Eric Vandenholt

Socio-, culturele- en vormingsorganisaties

 • Peter Reweghs
 • Danny Croes
 • Johan Warnants

Geïnteresseerde inwoners

 • Jo Vandebrouck

Niet -stemgerechtigde leden:
Politieke fracties:

 • Miet Jorissen
 • Marie-Paule Vandormael
 • Peter Goris
 • Christy Goddet
 • Willy Claes
 • Consuelo Duarte

Schepen van Leefmilieu:

 • Camille Cuyx

Milieu- en duurzaamheidsambtenaar:

 • Caroline Mariotti (secretaris)