Gemeente Kortessem

Beheersorgaan gemeentelijke gemeenschapscentra

Taken

De gemeenschapscentra zijn culturele infrastructuren door de gemeente beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Deze taken worden geconcretiseerd in het gemeentelijk cultuurbeleidsplan.
Het beheersorgaan gemeentelijke gemeenschapscentra adviseert de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen bij het beheer van deze gemeenschapscentra.

De gemeenschapscentra omvatten volgende gebouwen:

 • Gemeenschapscentrum de Mozaïek, Kerkplein 14 te 3720 Kortessem;
 • Buurthuis het Vlierhof, Kersendaelstraat 1 te 3720 Kortessem
 • Buurthuis de Hamel, Brandstraat 3 te 3723 Guigoven
 • Buurthuis Vliermaalroot, Gauwerstraat z/n te 3721 Vliermaalroot

 

Leden

Leden van de cultuurraad:

 • Johnny Lenaers
 • Cyriel Konings
 • Nicole Vaelen
 • Rita Wolfs
 • Jenny Vanharen
 • Nestor Devries
 • Koen Manshoven
 • Clemence Thijs
 • Jan-Martijn Van Der Straeten

Leden voorgesteld door de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties:

 • Vanuit CD&V : Nicole Gielen, Jos Wijnen en Miet Vranken
 • Vanuit Open VLD: Hugo Philtjens, Doerien Caproens en Heidi Schreurs
 • Vanuit NVA: Freddy Vandeweyer en Anja Jans
 • Vanuit Sp.a: Roland Dekens


Schepen van cultuur, Ria Steegmans is van rechtwege lid.

Waarnemend Lid

 • Mieke Muermans (cultuurbeleidscoördinator)