Gemeente Kortessem

Cultuurraad

Taken

De Cultuurrraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en een bestuur. De cultuurraad is het gemeentelijk overlegorgaan voor het Kortessemse verenigingsleven. Het beter op elkaar afstemmen van jaarkalenders, vragen in verband met subsidiëring en het dichter bij elkaar brengen van de kortessemse verenigingen en hun leden is de hoofdtaak van deze raad.

De Cultuurraad heeft adviseert de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen inzake het gemeentelijk cultuurbeleid m.b.t. de culturele aangelegenheden. Dit omvat:

 • taal en letteren
 • wetenschapsbeleid
 • kunstenbeleid
 • cultuurbewaring en cultuurspreiding
 • bibliotheekbeleid
 • lokale media
 • vormings- en educatiebeleid
 • vrijetijdsbeleid en toerisme

Leden

Stemgerechtigde leden:

 • Cyriel Konings (voorzitter)
 • Jenny Vanharen (ondervoorzitter)
 • Nicole Vaelen (penningmeester)
 • Jan-Martijn Van der Straeten (secretaris)
 • Johny Lenaers
 • Camille Vandormael
 • Clemence Thijs
 • Nestor Devries
 • Henri Verheyen
 • Marleen Sas
 • Freddy Vandeweyer
 • Monique Stas
 • Leen Van der Straeten
 • Koen Manshoeven
 • Jeannine Janssens¬†plaatsvervanger Claudette Timmermans
 • Etienne Vanstraelen
 • Clara Wolfs
 • Willy Lambrechts
 • Sanne Swerts
 • Alyssa Blocken plaatsvervanger Marleen Sas
 • Gaston Stas
 • Rita Wolfs

Waarnemende leden:

 • Ria Steegmans (Schepen van Cultuur)
 • Mieke Muermans (Diensthoofd dienst vrije tijd)