Gemeente Kortessem

Financiële tegemoetkoming - incontinentie

Krista Wils - 011/85 82 73

mail : christa.wils@ocmwkortessem.be

Personen die het WIGW-statuut hebben en aan huis verblijven kunnen aan de hand van een doktersvoorschrift een tussenkomst aanvragen.
Je aanvraag wordt onderzocht en er wordt nagegaan of je aan de voorwaarden voldoet.
Het onderzoek wordt ieder jaar vernieuwd.
Het bedrag van de tussenkomst wordt bepaald op basis van bewezen uitgaven (originele aankoop-bewijzen) en bedraagt 15% van deze uitgaven met een max. van € 192.

Omschrijving

Patiënten die incontinent zijn kunnen een tegemoetkoming aanvragen.

Wie

  • inwoner van de gemeente zijn
  • thuis verzorgd worden.