Gemeente Kortessem

Financiële steun babyvoeding

Op vraag en na een gunstig advies van Kind en Gezin kan het OCMW financieel tussenkomen in de kosten van voeding gedurende de eerste 6 maanden.

Procedure

De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Uitzonderingen

 

 

 

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • huurcontract
  • loon, uitkering, pensioen (fiches of uittreksels)
  • schrapping handelsregister / BTW nummer
  • kinderbijslag (strookje of uittreksel)
  • klevertje ziekenfonds
  • betaalbewijs gas / elektriciteit en huur
  • rekeningnummer
  • originele factuur van de geneeskundige zorgen
  • doktersvoorschrift.