Gemeente Kortessem

Crisisopvang

Céline Pirlet: Celine.pirlet@ocmwkortessem.be of 011/85 82 70

(Telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren van het administratief centrum)

 

De crisiswoning is een vorm van maatschappelijke dienstverlening van het OCMW. Deze dienstverlening bestaat in:

  • het tijdelijk ter beschikking stellen van één of meer kamers in een woning die met dit doel door het OCMW wordt ingericht;
  • het ter beschikking stellen van water, verwarming en elektriciteit gedurende het verblijf;
  • het actief werken aan de opheffing van de noodzaken van deze dienstverlening

Deze dienstverlening wordt geboden aan mensen die o.w.v. een crisis (tijdelijk) dakloos zijn en over onvoldoende middelen/mogelijkheden beschikken om zelf een oplossing te vinden.  Dit kan gaan over een gezinslid dat niet meer thuis kan blijven wonen o.w.v. intrafamiliaal geweld tot een huis dat onbewoonbaar wordt verklaard. Wie er recht heeft op de crisiswoning wordt situatie per situatie bekeken en beoordeeld.

Omschrijving

Bevindt u zich in een crisissituatie, dan kan u tijdelijk opgevangen worden.

Voorbeelden van crisissituaties zijn huisbrand, een dringend probleem in de thuiszorg, de opvang van toegewezen asielzoekers, de behoefte aan kinderopvang wegens de hospitalisatie van een alleenstaande moeder, het overlijden van uw enige mantelzorger, echtelijke moeilijkheden, enz. In onderling overleg wordt naar een structurele oplossing gezocht.

Wie

Om in aanmerking te komen voor crisisopvang:

  • woont u in de gemeente

De oorzaak van de crisis is hierbij  niet bepalend.

Procedure

  • U neemt contact op met een maatschappelijk werk(st)er.