Gemeente Kortessem

Poetshulp

De poetsdienst is een dienstenchequeverblijf. Indien je tijdelijk of blijvend niet meer kan instaan voor het onderhoud van de woning kan je een beroep doen op de dienst huishoudelijke hulp. De hulpvrager van de DGAT en de dienst huishoudelijke hulp betaalt een bijdrage, die berekend wordt in verhouding met de inkomsten en de eigendommen, voor de geleverde prestaties. De maatschappelijk werker brengt een bezoek aan huis, stelt een sociaal- financieel onderzoek in en bepaalt in overleg hoe dikwijls en wanneer je hulp nodig hebt.

De verzorgende/huishoudhulp werkt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris en de maatschappelijk werker van het OCMW. Zij heeft respect voor de mensen bij wie ze aan huis komt, hun opvattingen en hun gewoonten. Zij is gebonden door het beroepsgeheim.  Zij mag geen fooien of giften krijgen. Ze is door de dienst verzekerd tegen arbeidsongevallen en materiële schade. Ze volgt regelmatig bijscholing.

Omschrijving

Bent u bejaard, chronisch ziek of hebt u een handicap, en kunt u uw woning niet meer zelf onderhouden, dan kunt u via het OCMW poetshulp aanvragen.