Gemeente Kortessem

Ontlenen materiaal jeugdwerk en jeugdwerkactiviteiten

Wanneer je een evenement organiseert kan je via de uitleendienst van de UiT dienst enkele materialen ontlenen.

Omschrijving

Indien u jeugd- of jeugdwerkactiviteiten organiseert, kan u materiaal lenen bij de uitleendienst.

Wie

De voorwaarden voor het lenen van het materiaal kan u tergvinden in het uitleenreglement.