Gemeente Kortessem

Hulp nodig bij administratieve taken

Psycho-sociale begeleiding

Het OCMW voorziet niet alleen in financiële en materiële steun maar heeft ook een informerende en begeleidende taak.  Concreet betekent dit dat mensen in een crisissituatie, mensen met drankprobleem of met echtelijke moeilijkheden vanuit de sociale dienst kunnen worden begeleid.  Tijdens deze begeleiding kan degelijk informatie van zeer groot belang zijn.  Vaak zal doorverwijzing naar meer gespecialiseerde diensten noodzakelijk zijn.
Het OCMW sloot een samenwerkingsovereenkomst af met het Centrum Alcohol en andere Drugproblemen.

Aanvragen mindervaliden en pensioenen

Scholz Karl 011/85 82 61

mail : karl.scholz@ocmwkortessem.be

telefonisch bereikbaar van maandag tem donderdag 9u tot 12

dinsdag- en woensdagnamiddag 14u - 16u

Het hoeven niet altijd zo'n 'zware' problemen te zijn.  Misschien zit je gewoon verveeld met één of ander formulier en weet je niet goed hoe het in te vullen.  De maatschappelijk werker verstrekt inlichtingen en advies, vooral op het vlak van sociale zekerheid, huurwetgeving, ...

Indien de maatschappelijk werker zelf geen directe oplossing kan vinden probeert hij je wegwijs te maken binnen de bestaande hulpverlening.

Ombudsman zorgverzekering

Brepoels Debby - 011/858 264

mail : debby.brepoels@ocmwkortessem.be

telefonisch bereikbaar van maandag tem vrijdag 9u tot 12u

dinsdag- en woensdagnamiddag 14u - 16u

De maatschappelijk werker kan je helpen met het opstellen van jouw aanvraag om financiële tussenkomst in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering of kan je doorverwijzen naar de bevoegde instantie.

Omschrijving

Hebt u moeilijkheden om formulieren in te vullen, om brieven of teksten te begrijpen of om brieven te schrijven? Dan kan een maatschappelijk werker u hierbij helpen.