Gemeente Kortessem

Arbeidstrajectbegeleiding

Christa Thomas: christa.thomas@ocmwkortessem.be of 011/ 858 261


Een belangrijk element van integratie is de tewerkstelling van een persoon. Het voorziet in de nodige financiële middelen en biedt tevens sociale contacten.

Arbeidstrajectbegeleiding is een individuele, intensieve begeleidingsvorm om de arbeidskansen van een werkzoekende te verhogen. De begeleiding bestaat erin de werkzoekende via een intensief, planmatig en fasegewijs traject naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden.
Het traject wordt op maat van de werkzoekende uitgestippeld, rekening houdende met zijn/haar individuele beperkingen en mogelijkheden. Er wordt bemiddeld met de verschillende instanties om, indien mogelijk, een aangepast tewerkstellingsaanbod op maat te verkrijgen.

Deze dienstverlening wordt aangeboden aan alle werkzoekenden van Kortessem. 

Wie

Om in aanmerking te komen voor de arbeidstrajectbegeleiding:

  • moet u cliënt zijn bij het OCMW
  • moet u behoren tot een specifieke kansengroep:
    • leefloongerechtigde
    • allochtoon
    • laaggeschoold
    • werkzoekende met een arbeidshandicap.