Gemeente Kortessem

Info Coronavirus

De uitbraak van het nieuwe Coronavirus (Covid-19) beheerst al enkele weken de actualiteit. Uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen worden daarom maatregelen genomen, zowel op federaal, Vlaams als lokaal vlak. Het is voor jouw eigen veiligheid zeer belangrijk dat je deze maatregelen opvolgt. 

Update: 24.09.2020

 

Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 23.09.2020

De strategie wordt aangepast van crisisbeheer naar risicobeheer. Cruciaal voor deze langetermijnvisie blijft het strikt naleven van de zes gouden regels:

 1. Pas de hygiënemaatregelen toe.
 2. Let extra op bij kwetsbare mensen.
 3. Spreek buiten af. Kan je niet buiten afspreken ? Verlucht goed: zet het raam open.
 4. Hou 1,5 meter afstand van andere personen. Kan je geen 1,5 meter afstand houden? Draag dan een mondmasker.
 5. Beperk het aantal nauwe sociale contacten.
 6. Volg steeds de richtlijnen voor de georganiseerde activiteiten.

Vanaf 25.09.2020:

Internationale reizen

 • Het reisverbod naar rode zones wordt opgeheven omwille van afspraken gemaakt op Europees niveau. Reizen naar rode zones wordt wel nog steeds sterk afgeraden.
 • Bij terugkeer uit een oranje zone zal er geen test meer worden afgenomen.
 • Bij terugkeer uit een rode zone moet je jezelf meteen na terugkeer gedurende zeven dagen in quarantaine zetten met een test op dag 5. Reizigers kunnen aan deze verplichting ontkomen als ze een zelfevaluatieformulier invullen dat hen na analyse hiervan vrijstelt. Deze maatregelen zin niet van toepassing voor mensen die niet langer dan 48u in een rode zone zijn geweest (bijv. grensarbeiders).

Vanaf 30.09.2020:

Corona-app

 • Op 30.09.2020 wordt de app ‘Corona Alert’ gelanceerd. Deze app is een hulpmiddel voor het traceren van contacten.
 • Een persconferentie met meer uitleg volgt nog.

Vanaf 01.10.2020:

Sociale contacten

 • Je mag in je dagelijks leven iedereen zien op voorwaarde dat je 1,5 meter afstand bewaart of waar je dit niet kan een mondmasker draagt. De regel dat je met max. 10 personen afpreekt op dezelfde plaats en op hetzelfde moment blijft behouden (uitgezonderd kinderen < 12 jaar).
 • Elke persoon mag per maand maximaal 5 nauwe contacten hebben (uitgezonderd kinderen < 12 jaar). Nauwe contacten zijn contacten met personen die geen huisgenoten zijn, die langer duren dan 15 minuten en waar je geen afstand van 1,5 meter houdt en geen mondmasker draagt. Afhankelijk van de epidemiologische situatie kan dit aantal van 5 ingeperkt worden.
 • Samengevat: Zie wie je wil, zoveel je wil maar volg de veiligheidsvoorschriften en beperk je nauwe contacten.

Mondmaskers

 • Buiten: mondmaskers zijn hier niet langer verplicht tenzij op de drukke plaatsen die door de lokale overheden bepaald worden.
 • Binnen: mondmaskers blijven verplicht op de plaatsen waar deze nu reeds verplicht zijn (winkels, bioscopen, openbaar vervoer…)

Bijeenkomsten privé

 • Die je zelf organiseert: hier blijft het maximum op 10 personen liggen (uitgezonderd kinderen < 12 jaar). Dit geldt ook voor privébijeenkomsten op straat.
 • Professioneel georganiseerd (zoals recepties en feesten): deze volgen het horeca-protocol en hebben geen limiet voor het aantal gasten. De protocollen moeten tot op de letter gevolgd worden.
 • Dansfeesten blijven nog steeds verboden.

Evenementen met publiek

 • Hier blijft de regel van maximum 200 personen binnen en 400 personen buiten behouden, evenals de uitzondering in art. 12 van het MB (afwijkende aantallen).
 • Deze regels zullen in de komende tijd herwerkt worden door de bevoegde ministers, in samenspraak met de betrokken sectoren.

Testing

 • Met het oog op de komende herfst en winter en de bijhorende griepjes, verkoudheden… wordt de testing uitgebreid naar 70.000 tot 90.000 testen per dag.

Quarantaine

 • De quarantaineperiode wordt ingekort tot 7 dagen.
 • Heb je symptomen: ga meteen in isolatie voor 7 dagen, consulteer een arts en laat je zo snel mogelijk testen.  Is de test positief: dan blijf je in quarantaine. Is de test negatief: dan mag je de quarantaine verlaten indien je klinische toestand het toelaat.
 • Heb je geen symptomen maar heb je nauw contact gehad met iemand die positief getest is of wordt je gecontacteerd in het kader van contact tracing, dan moet je meteen in quarantaine gaan en een afspraak maken via de huisarts voor een test op de 5e dag. Als je positief test wordt de quarantaine verlengd met zeven dagen. Test je negatief dan mag je buiten vanaf de 7e dag nadat je in quarantaine bent gegaan. 
 • Dus: afstand houden is en blijft belangrijk om quarantaine te vermijden.

Wordt verwacht

Epidemiebarometer

 • Er wordt gewerkt aan een epidemiebarometer op nationaal, regionaal en provinciaal niveau. Hoe slechter de epidemiologische situatie, hoe strenger de maatregelen. De ziekenhuisopnamen zijn hiervoor de belangrijkste indicator.
 • Deze barometer zal ook gebruikt worden in de persconferenties van het Nationaal Crisiscentrum.

Tot slot: iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Zowel de overheid als elke burger. Iedereen zal een inspanning moeten doen. Wees niet nonchalant en volg de regels strikt. Zorg goed voor jezelf en voor de anderen.

   

Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 20.08.2020

De “bubbel van 5” blijft behouden.

Daarnaast mag je nog steeds tot 10 vrienden en familieleden zien met respect voor de afstandsregels.

Het federale kader rond mondmaskerdracht blijft behouden en kan daar waar nodig lokaal uitgebreid worden.

 • VANAF 24.08.2020:
  • Koffietafels na begrafenissen mogen tot 50 personen mits naleven van het horeca-protocol.
  • Winkelen mag met maximum twee en zonder tijdslimiet.
  • Publieksactiviteiten zoals sport, theater, cultuur congressen auditoria en gebedshuizen: 200 personen indoor en 400 personen outdoor. Steeds met mondmasker en naleving van de betreffende protocollen.
 • VANAF 01.09.2020:
  • Er kan voor publieksactiviteiten in permanente infrastructuren afgeweken worden van de 200/400-capaciteitsregel. Aanvraag dient te gebeuren bij de burgemeester die hierover beslist na toelating van de betrokken minister.
  • Langeafstandsrelaties mogen zich terug verenigen mits inachtneming van de regels rond testing en quarantaine.
  • Zoals reeds eerder aangekondigd wordt het lager onderwijs en middelbaar onderwijs volledig terug opgestart onder code geel. Voor het hoger onderwijs volgt de beslissing later.

    

Beslissing van de burgemeester van 29.07.2020 wat betreft de accommodatie & activiteiten in Kortessem

Op 27.07.2020 kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bij elkaar om bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen. Nu de coronacijfers opnieuw de hoogte in gaan en duidelijk is dat er een tweede golf van het virus op gang is gekomen, nam de burgemeester op 29.07.2020 volgende beslissing betreffende de accommodatie & activiteiten in Kortessem:

Buurthuizen

Vanaf 01.08.2020 t.e.m. 30.09.2020 worden alle buurthuizen gesloten. Geen enkele activiteit mag er plaatsvinden, met uitzondering van:

 • gemeentelijke activiteiten met/voor kinderen
 • bloedgeven (Rode Kruis) 
 • gemeentelijke interne organisatorische personeelskwesties.

Sportaccommodaties

Sportpark De Weyer INDOOR

Van 01.08.2020 tot 30.09.2020 enkel nog open voor:

 • alle sporten met een provinciale/nationale competitie voor volwassenen en jeugd
 • activiteiten van de sportdienst met/voor kinderen
 • de scholen

Sportzaaltje Vliermaalroot (school)

Van 01.08.2020 tot 30.09.2020 enkel nog open voor:

 • alle sporten met een provinciale/nationale competitie voor volwassenen en jeugd
 • activiteiten van de school

Alle reservaties van recreatiesporten en -ploegen en alle reservaties van privé-initiatieven worden kosteloos geannuleerd. Aanvragen van clubs buiten Kortessem worden in deze periode geweerd. 

Buitensporten kan indien het type sport dit mogelijk maakt en mits naleving van de algemene veiligheidsvoorschriften m.b.t. het coronavirus.

Kleedkamers en douches blijven gesloten tot 30.09.2020.

Openluchtactiviteiten

Kermissen

Vanaf 01.08.2020 tot 30.09.2020 vinden er geen kermissen plaats op het volledig grondgebied Kortessem, ook geen plaatsing van een individuele frietkraam.

Straatfeesten/evenementen

Er vinden geen straatfeesten plaats op openbaar domein tot 30.09.2020. 

Eventuele nieuwe aanvragen voor evenementen worden per evenement bekeken en beoordeeld.

Wat kan ik doen?

 • Blijf binnen en vermijd contact!
 • Respecteer alle hygiënevoorschriften; was je handen, blijf op 1,5m van elkaar,... !
 • Ben je ziek? Bel eerst naar je dokter en ga niet zomaar naar de wachtzaal.
 • Help elkaar! Doe boodschappen voor een ander, schrijf een briefje naar het rusthuis, bel je buur eens op,...

Meer info?

Hieronder kan je de besluiten van de burgemeester betreffende de maatregelen in Kortessem downloaden. Daarnaast kan je ook een poster downloaden met alle informatie rond het Coronavirus, zodat je deze zelf kan printen en ophangen.