Gemeente Kortessem

Info Coronavirus

De uitbraak van het nieuwe Coronavirus (Covid-19) beheerst al enkele maanden de actualiteit. Uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen worden daarom maatregelen genomen, zowel op federaal, Vlaams als lokaal vlak. Het is voor jouw eigen veiligheid zeer belangrijk dat je deze maatregelen opvolgt. 

Update: 08.02.2021

Beslissingen Nationaal Overlegcomité 05.02.2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 05.02.2021 in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité heeft beslist dat de kappers vanaf 13.02.2021 onder zeer strikte omstandigheden kunnen heropenen, ook buitenactiviteiten in dierenparken zijn vanaf dan toegelaten.

Het Overlegcomité erkent echter dat ook lichaamsverzorging een onmiskenbare bijdrage levert tot een beter maatschappelijk en mentaal welzijn. Daarom komt er een gefaseerde heropening van de niet-medische contactberoepen. Kappers kunnen hun activiteiten hervatten vanaf zaterdag 13 februari. Andere niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en nagelsalons, kunnen vanaf 01.03.2021 opnieuw aan de slag.

Zeer strikte voorwaarden

De heropening van de niet-medische contactberoepen is gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen. Deze bevatten onder meer:

 • Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen, voldoende voor de reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte
 • Verplichting om te werken op afspraak
 • Klanten moeten buiten wachten
 • Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open
 • Dienstverlening aan huis blijft verboden

Buitenactiviteiten in dierenparken

Dierentuinen mogen vanaf 13.02.2021 openen en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings

Het Overlegcomité nam tevens akte van het arrest van de Raad van State van 02.02.2021 betreffende de vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings. Zij zullen conform het arrest vanaf 08.02.2021 hun activiteiten mogen heropenen onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten houden.

Immo

Het Overlegcomité bevestigde haar vroegere beslissing om vanaf 13.02.2021 huisbezoeken toe te laten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars.

Ministerieel besluit past maatregelen voor buitenactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar aan

De regels over de activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar worden, in lijn met de voorstellen van de ministers van Jeugd, op elkaar afgestemd. Het ministerieel besluit dat deze nieuwe regels een wettelijke basis geeft, zal vandaag gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe regels gaan in op 1 februari en gelden tot 1 maart 2021.

“Met de nieuwe maatregelen willen we het aantal wisselende contacten van kinderen en jongeren zoveel mogelijk beperken, zonder hen te isoleren. Op die manier willen we de verspreiding van nieuwe, zeer besmettelijke, virusvarianten in ons land tegengaan, de scholen openhouden en de druk op de gezondheidszorg beheersbaar houden”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Epidemiologische situatie bij kinderen en jongeren

De epidemiologische situatie in ons land heeft een steeds grotere impact op de werking en de organisatie van het onderwijs. Er zijn reeds verschillende uitbraken van het virus vastgesteld in lagere scholen, waardoor scholen sluiten en kinderen en hun ouders in quarantaine moeten. Het maximaal openhouden van de onderwijsinstellingen blijft één van de belangrijkste prioriteiten tijdens deze sanitaire crisis. Om het aantal contacten van kinderen te beperken, heeft het Overlegcomité daarom beslist om de activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen tot en met 12 jaar in kleinere groepen te laten plaatsvinden. Ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen voortaan, onder bepaalde voorwaarden, aan buitenactiviteiten in georganiseerd verband deelnemen. Na maanden afstandsonderwijs en een gebrek aan groepsactiviteiten vormen deze jongeren vandaag een psychisch kwetsbare groep.

Aangepaste maatregelen

Het ministerieel besluit heeft als doel de regels voor de activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar aan te passen en op elkaar af te stemmen, met name:

 • Activiteiten in georganiseerd verband, zonder overnachting, mogen georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximaal 10 personen elk, begeleiders niet meegerekend;
 • Niet-professionele sporttrainingen kunnen in groepen van maximaal 10 personen plaatsvinden;
 • De groepen moeten steeds dezelfde zijn; verschillende groepen mogen niet worden samengebracht;
 • Voor kinderen tot en met 12 jaar worden deze activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd. Indien dit niet mogelijk is, worden de ruimtes verlucht; 
 • Voor jongeren vanaf 13 jaar worden deze activiteiten verplicht buiten georganiseerd.

Activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar die reeds vastliggen voor de krokusvakantie (13 tot en met 21 februari 2021) mogen plaatsvinden voor één of meerdere groepen van maximaal 25 kinderen elk. Deze activiteiten zijn namelijk belangrijk voor de opvang van kinderen tijdens de vakantie. Het doel van de nieuwe maatregelen is om het aantal wisselende contacten van kinderen en jongeren zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus in deze bevolkingsgroep te vertragen. Er wordt dan ook gevraagd om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Opbouw vaccinatiecentrum Panishof afgerond - 29.01.2021

In samenspraak met de ELZ Haspengouw beslisten de gemeenten Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen om samen één vaccinatiecentrum op te richten in het gemeenschapscentrum Panishof in Bommershoven (Borgloon). De voorbereidingen zijn inmiddels bijna afgerond en de feestzaal werd omgevormd tot vaccinatiecentrum. Ruim op tijd voor de deadline op 15 februari, zodat er de komende weken al proefgedraaid kan worden.
In totaal zullen ruim 30.000 inwoners uit de vier verschillende gemeenten hier de komende maanden op dagelijkse basis gevaccineerd worden tegen COVID-19.
Bezoekers moeten zich eerst aanmelden aan het onthaal en krijgen daar een kleurcode toegewezen. Aan de hand van deze kleur word je naar de juiste wachtruimte geleid en vervolgens naar één van de drie vaccinatielijnen. Met mobiele wanden werden kleine kabinetten gebouwd waarin iedereen afzonderlijk ingeënt zal worden. Na je prikje moet je nog even plaats nemen in de wachtruimte  en vervolgens word je via een aparte uitgang weer naar buiten geleid.
Om te helpen tijdens de vaccinatiecampagne zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers, zowel voor medische, logistieke als administratieve functies. Inschrijven kan via https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-haspengouw.
 

Overlegcomité beslist tijdelijk reisverbod en uitbreiding isolatie - 22.01.2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 22.01.2021 in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

1.    Beperking van het internationale reisverkeer

*Beperking niet-essentiële reizen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

- Dwingende gezinsredenen: 

 • Gezinshereniging;
 • Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
 • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten).

- Humanitaire redenen:

 • Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling;
 • Bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
 • Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.

- Studieredenen:

 • Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen;
 • Onderzoekers met een gastovereenkomst.

- Inwoners van grensregio’s:

 • Verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn;

- Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit

- Divers:

 • Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd.

*Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

*Dubbele test bij binnenkomst

Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.

2.    Verlengde isolatie

Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren. Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

3.    Perspectief voor niet-medische contactberoepen

In de huidige stand van de epidemie is een heropening van de niet-medische contactberoepen nog niet aangewezen. Een opening is ten vroegste mogelijk vanaf 13 februari, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie verder gunstig evolueert. Het Overlegcomité zal deze situatie op 5 februari evalueren.  

Een opening van de niet-medische contactberoepen kan bovendien enkel in geval van het strikt respecteren van de bestaande protocollen, aangevuld met een reeks extra maatregelen, zoals de verplichting van het maken van een afspraak, verplichte registratie, de klanten die buiten moeten wachten en de ramen en deuren die te allen tijde open moeten zijn.

Je inschrijven als vrijwilliger voor het vaccinatiecentrum

Wie zich graag wil opgeven als vrijwilliger kan zich inschrijven op www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-haspengouw.

In dit Google Docs-formulier kan je je kandidaat stellen voor de vaccinatiecentra binnen Limburg, waaronder het vaccinatiecentrum Panishof in Borgloon.

Vaccinatiestrategie

Dit zijn de Vlaamse krijtlijnen:

Dicht bij jou: Een vaccinatiecentrum op maximaal 15 kilometer van je deur. In onze zone bevelen de experts het Panishof te Borgloon aan. Centraal voor iedere inwoner in onze streek.

Efficiëntie: Voldoende locaties die werkbaar en bereikbaar zijn voor iedereen.
Iedereen mee: Minder mobiel? Thuisvaccinatie is mogelijk.

Samenwerking: Vrijwilligers en studenten en waar mogelijk de eventsector worden ingeschakeld.

Op 13.01.2021 kregen we uitleg vanuit de Vlaamse overheid. De krijtlijnen worden stilaan duidelijk. Zo zal iedereen als het zo ver is een persoonlijke uitnodiging krijgen (via een brief, mail en/of sms) om zich te laten vaccineren. Voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen naar het vaccinatiecentrum omwille van medische redenen zal er de mogelijkheid zijn om zich thuis te laten vaccineren.

In de loop van de komende dagen en weken wordt dit verder verfijnd en zal men bekijken wie hier al dan niet voor in aanmerking zal komen.

Alle info over vaccineren: www.laatjevaccineren.be

Vaccinatiecentrum voor Kortessem bekend 

In overleg met de ELZ (Eerstelijnszone) Haspengouw en rekening houdend met de geldende regelgeving hebben de besturen van Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen besloten om voor hun inwoners een vaccinatiecentrum in te richten in het Panishof, Bommershovenstraat 10A te Borgloon.
Er werd gekozen voor deze locatie omdat Borgloon centraal gelegen is binnen deze regio.

In goed partnerschap wordt nu alles in gereedheid gebracht om deze vaccinatiecampagne succesvol te organiseren.

Vrijwilligers
 • Wie zich graag wil opgeven als vrijwilliger kan zich inschrijven op www.helpdehelpers.be. De coördinatie van de vele helpende handen wordt vanuit Vlaanderen, samen met de regionale zorgraden georganiseerd.
 • Je kan je ook inschrijven door het inschrijvingsstrookje van de gemeente Borgloon in te vullen en aan hun terug te bezorgen. Dit strookje kan je onderaan terugvinden bij downloads.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben via videoconferentie in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. De situatie in ons land evolueert sinds enkele weken positief en is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen.

Het is volgens het Overlegcomité echter nog te vroeg om de eventuele impact van terugkerende reizigers, de voorbije feestdagen en de heropening van de scholen te evalueren.

Het Overlegcomité heeft daarom de volgende beslissingen genomen:

 • Verplicht thuiswerk blijft aangehouden. Er komen meer controles op de werkplekken van werknemers die in quarantaine moeten zijn.
 • Niet-essentiële reizen blijven ten zeerste afgeraden. Er komen meer controles op het naleven van testing en de verplichte quarantaine na een niet-essentiële reis. Ook de controles van het terugkerend reisverkeer over de weg zullen worden opgedreven. De huidige regels voor reizen zullen gelden tot zeker na de Krokusvakantie.
 • Sneller vaccineren. Het Overlegcomité vraagt de Taskforce Vaccinatie om het vaccineren te versnellen en efficiënter te maken. Het nieuws over de verdubbeling van de Europese aankoop van vaccins van Pfizer en BioNTech is in dat kader van bijzonder belang.
 • Meer testen. De ministers van Volksgezondheid en de Taskforce Testing krijgen de opdracht om binnen de huidige testcapaciteit het aantal PCR-testen en antigeentesten op te voeren.
 • Waakzaamheid in het onderwijs. Extra aandacht moet gaan naar het respecteren van de sanitaire maatregelen en het respecteren van de quarantaine van schoolgaande jongeren, in het bijzonder voor schoolgaande jongeren uit onze buurlanden die een minder gunstige epidemiologische situatie kennen.
 • De rijscholen en rijexamencentra mogen terug open.

Bijkomende beslissingen van het Nationaal Overlegcomité m.b.t. de reisregels - 30.12.2020

Het Overlegcomité besliste op 30.12.2020 om de reisregels aan te scherpen.

De verstrengingen gebeuren om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van de nieuwe variant van COVID-19 tegen te gaan.

Het Overlegcomité heeft vastgesteld dat het aantal besmettingen in ons land momenteel lager ligt dan in andere landen. Ook de evolutie van het aantal bevestigde gevallen is in ons land gunstiger dan in andere landen. Daarbovenop komt de sterke aanduiding dat een nieuwe variant van COVID-19 die momenteel in het Verenigd Koninkrijk rondgaat, veel besmettelijker is. Om te voorkomen dat door het internationaal reisverkeer de verspreiding van COVID-19 opnieuw wordt versneld, heeft het Overlegcomité beslist de reisregels als volgt te verscherpen:

1. Verplichte quarantaine na verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone

Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoogrisicocontacten.

Daarom zal met ingang van 31.12.2020 iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, in quarantaine moeten.

De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.

Deze maatregel geldt voorlopig al tot 15.01.2021. Er zijn slechts in een beperkt aantal gevallen strikte uitzonderingen voorzien:

 • Voor  mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 02.12.2020).
 • Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen).
 • Voor inwoners die om professionele redenen in het buitenland verbleven is tot 04.01.2021 een afwijking op de quarantaineverplichting mogelijk, indien het gaat om een buitenlandse professionele verplaatsing die door de werkgever is geattesteerd. Vanaf 04.01.2021 zal de beoordeling van het Passenger Location Form rekening houden met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd.

2. PCR-test bij terugkeer op dag 1 en dag 7

Inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Vanaf 02.01.2021 zullen mensen na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum. Op Brussels Airport zal de testcapaciteit verder worden uitgebreid, om inkomende reizigers toe te laten zich daar meteen vrijwillig te laten testen. Op de luchthavens van Charleroi en het station Brussel-Zuid wordt testcapaciteit ontwikkeld.

3. Extra controles bij terugkeer uit het buitenland

Een bijzondere inspanning zal gebeuren om de controle op deze maatregelen bij het grensoverschrijdende verkeer te versterken. Het gaat onder meer om het controleren van het Passenger Location Form en de verplichte negatieve test voor niet-inwoners.

Niet-inwoners vanaf de leeftijd van 12 jaar dienen over een negatief testresultaat te beschikken vanaf 25.12.2020, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen.

Uitzonderingen:

• Reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.

• Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone zonder zich op het Belgische grondgebied te begeven, dienen eveneens niet over een negatief testresultaat te beschikken.

Deze verscherpte maatregelen komen bovenop de beslissingen van het Overlegcomité die onder meer voorzagen in een striktere controle van het Passenger Locator Form en sinds 25.12.2020 een negatieve test vereisen van niet-inwoners die ons ons land inreizen.

Beslissingen van het Nationaal Overlegcomité van 18.12.2020 

Er is geen versoepeling voor de maatregelen, maar er wordt sterker ingezet op de controle van de naleving van de bestaande maatregelen.

Telewerk

 • Er komen verstrengde controles op het verplichte telewerk.

(Grens)mobiliteit

 • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend een negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
 • Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine  respecteren. 
 • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25.12.2020 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.
 • Er komen controles op het openbaar vervoer. De controleurs van de openbare vervoersmaatschappijen kunnen binnenkort ook op de coronamaatregelen beboeten.

Varia

 • De basisregels blijven behouden.
 • Skipistes mogen niet openen.
 • De avondklok in Vlaanderen blijft onveranderd van 00u00 tot 05u00 (in Brussel en Wallonië is er een avondklok van 22u00 tot 06u00).
 • Er is een Vlaams Decreet in uitwerking om de quarantaine beter op te volgen.
 • De kerstvakantie wordt niet verlengd.
 • Het vuurwerk blijft verboden door het huidige MB (ondanks de vernietiging van het Vlaamse vuurwerk-decreet door het Grondwettelijk Hof gisteren).

Verlenging coronamaatregelen cultuur Kortessem - 17.12.2020

De coronapandemie laat ons nog niet los. Het gemeentebestuur heeft daarom op advies van de gemeentelijke crisiscel volgende maatregelen verlengd tot 30.06.2021:

 • Tot eind januari 2021 kunnen er geen zalen gereserveerd worden, met uitzondering van de bloedinzameling van het Rode Kruis en interne, organisatorische personeelskwesties. 
 • Een gereserveerde zaal kan gratis geannuleerd worden, ongeacht of de annuleringsdeadline verstreken is of niet.
 • De prijs voor het huren van een grotere zaal omwille van het coronaproof organiseren
  van een activiteit die normaal gezien zou doorgaan in een kleinere zaal (m.a.w. er
  vindt een omboeking plaats van een reeds gereserveerde kleine zaal naar een grotere zaal) zal niet aangerekend worden (wel zal het tarief van de reeds gereserveerde kleinere zaal van toepassing zijn).
 • Alle activiteiten, georganiseerd door de dienst UiT in Kortessem, kunnen omwille van corona kosteloos geannuleerd worden.

Bijkomende coronamaatregelen voor de eindejaarsperiode en nadien - vanaf 12.12.2020

Uitzondering op de avondklok op oudejaarsnacht: Een eigenaar kan middels een ‘paspoort’ van een dier aantonen dat hij of zij voor de zorg van dit dier een noodzakelijke verplaatsing maakt tijdens de uren van de nachtklok. Een attest van de gemeente is niet nodig.

Nieuwjaarszingen en Driekoningen: Huis-aan-huisactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden. Huis-aan-huis zingen, zoals de traditie het voorschrijft, is dan ook niet mogelijk.

Huwelijken en  erediensten: Er mogen maximum 15 personen aanwezig zijn (kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld).

Nieuwe, coronamaatregelen voor de eindejaarsperiode en nadien - vanaf 01.12.2020

 
Kerst en nieuw
 • Alleenstaanden mogen ENKEL op kerstavond (24 december) OF kerstdag (25 december) hun beide knuffelcontacten tegelijk uitnodigen. Zij kunnen dus met zijn drieën vieren. Dat geldt niet voor oudejaarsavond.
 • Voor gezinnen blijven de regels zoals ze zijn, ook met kerst. Gezinnen mogen dus maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen binnen, buiten blijft de regel van vier gelden.
 • Ook op kerstavond en oudjaar blijft de avondklok van middernacht tot 5u00 van kracht.
 • Vuurwerk verkopen en afsteken is verboden.

Winkels

 • Vanaf 01.12.2020 mogen niet-essentiële winkels heropenen, maar niet voor 'funshopping’.
 • Men is verplicht alleen te gaan winkelen, tenzij voor wie dat niet zelfstandig kan. Gezelschap van minderjarigen moet men zoveel mogelijk beperken.
 • Per winkel mag je maximaal 30 minuten binnen zijn.
 • Grote winkels van meer dan 400m² moeten zorgen voor een 'toegangscontrole': ze moeten de wachtrijen zelf organiseren. Steden en gemeenten moeten erover waken dat de afstandsregels gehandhaafd worden.
 • Basisregels zoals handen wassen, afstand houden en mondmasker dragen dienen strikt te worden opgevolgd.

Avondklok

 • De avondklok blijft behouden. Iedereen moet dus binnenblijven tussen middernacht en 5u00 ’s ochtends.

Sociaal contact

De regels blijven wat ze zijn, behalve dus voor alleenstaanden met kerst:
 • Elk gezinslid mag nog één nauw contact, het zogenaamde ‘knuffelcontact’, hebben.
 • Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen binnen. Men kan geen ander bezoek ontvangen thuis.
 • Alleenstaanden mogen, kerstavond niet meegerekend, twee nauwe contacten hebben om eenzaamheid en isolatie tegen te gaan, maar ook die mogen niet tegelijkertijd langskomen.
 • Als u naar buiten gaat én afstand houdt, mag u nog met maximaal vier personen samenkomen om te praten, wandelen, fietsen, enzovoort.

Horeca

 • De horeca blijft gesloten, voorlopig tot 15 januari 2021. Begin januari volgt een evaluatie.

Reizen

 • Niet-essentiële reizen worden sterk afgeraden, ook de skireizen.
 • Er komen grenscontroles, waarbij wordt nagegaan of het Passenger Locator Form is ingevuld voor wie langer dan 48 uur in het buitenland is verbleven en langer dan 48 uur in ons land blijft.
 • Ook wordt strenger gecontroleerd of de verplichte quarantaine wordt nageleefd.

Contactberoepen

 • Niet-medische contactberoepen, zoals kappers, masseurs, schoonheidssalons... blijven dicht.

Recreatie & hotels

 • Musea en zwembaden gaan open. De subtropische zwembaden blijven gesloten.

“Laat Kerstmis een punt zetten achter een rampzalig jaar, maar laat het geen start zijn voor een nieuwe rampperiode.“

Nieuwe, verstrengde coronamaatregelen vanaf 02.11.2020

Opnieuw volgt er een verstrenging van de maatregelen, een soort lockdown met één doel: zorgen dat de gezondheidszorg niet bezwijkt.
De maatregelen gaan in op maandag 02.11.2020 en duren (minstens) 6 weken.
 
Een eerste overzicht:
 • Voedingswinkels blijven open. De niet-essentiële winkels moeten dicht (maar ze mogen wel een afhaalpunt hebben, thuislevering kan ook). Er komt wel een evaluatie op 01.12.2020. 
 • De vakantieparken moeten sluiten vanaf 03.11.2020. Op maandagavond 02.11 moet iedereen weg zijn.
Hotels mogen open blijven, maar de restaurants en de bars sluiten. Maaltijden kunnen enkel nog op de kamer geserveerd worden. 
 • De herfstvakantie voor de scholen duurt iets langer, tot en met 15.11.2020.
  • Basisonderwijs opnieuw voltijds contactonderwijs vanaf 16.11.2020.
  • Eerste graad van het secundair onderwijs opnieuw voltijds contactonderwijs vanaf 16.11.2020.
  • Tweede en de derde graad van het secundair onderwijs max. 50% contactonderwijs minstens tot 01.12.2020.
  • Deeltijds kunstonderwijs kan beperkt via contactonderwijs. Meer info in de komende tijd via onderstaande link.
  • Hoger onderwijs tot jaareinde via afstandsonderwijs, behalve de practica/labo’s. Voor eerstejaars zal er wel nog beperkt contactonderwijs zijn vanaf 01.12.2020.
  • Volg deze link de komende dagen voor de concrete invulling: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus
 • Niet-medische contactberoepen (kappers, schoonheidsspecialisten, ...) worden verboden. 
 • Telewerken wordt verplicht. Als dat niet kan is sowieso het dragen van een mondmasker en regelmatig ventileren verplicht.
 • Begrafenis: max. 15 aanwezigen. Geen receptie/koffietafel achteraf meer mogelijk.
 • De regel van 4 voor binnen wordt afgeschaft. Iedereen mag wel nog één knuffelcontact hebben, die je ook thuis mag ontvangen (maar niet tegelijk).
Alleenstaanden mogen een extra contact hebben, maar dat mag geen wisselend contact zijn. 
Buiten mag je wel tot 4 mensen ontmoeten, op afstand, om te gaan wandelen of actief te zijn in de buitenruimte.
 
  

Ministerieel besluit van 28.10.2020

Met dit besluit worden alle maatregelen voor het hele Belgische grondgebied maximaal gestroomlijnd. 

In het Ministerieel Besluit staan twee maatregelen die nog niet bekend waren:

 • Winkelen moet voortaan beperkt moet blijven tot 30 minuten per winkel. En je mag met maximaal één andere persoon winkelen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de minderjarigen van hetzelfde huishouden of personen die nood hebben aan begeleiding.
 • Binnensporten en groepssporten worden verboden. Eén uitzondering: kinderen jonger dan 12 jaar mogen nog binnensporten in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten, of in het kader van sportstages en sportkampen die door de gemeente worden georganiseerd.

   

Besluit van de burgemeester - Verstrengde coronamaatregelen van de Vlaamse Regering van 27.10.2020 vanaf 28.10.2020 van kracht

De burgemeester beslist dat de verstrengde maatregelen, genomen door de Vlaamse Regering op 27.10.2020 ter bestrijding van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus COVID-19, van kracht zijn in Kortessem vanaf woensdag 28.10.2020 om 16u00.

Dit betekent concreet dat:

 • er een samenscholingsverbod geldt bij meer dan 4 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend.
 • kinderen jonger dan 12 jaar zowel binnen als buiten kunnen blijven sporten (kleedkamers en douches zijn gesloten).
 • er outdoor met maximaal 4 personen gesport mag worden.
 • professionele sporten kunnen doorgaan, maar zonder aanwezigheid van publiek.
 • jeugdactiviteiten enkel nog kunnen plaatsvinden voor kinderen jonger dan 12 jaar.
 • CC Mozaïek en het parochiaal centrum in Vliermaalroot de deuren sluiten en er geen indooractiviteiten meer mogen doorgaan, met uitzondering van het CC Mozaïek dat wel beschikbaar zal zijn voor koffietafels en de eigen interne organisatie (ook scholen) voor maximaal 40 mensen.    

Wat kan ik doen?

 • Blijf binnen en vermijd contact!
 • Respecteer alle hygiënevoorschriften; was je handen, blijf op 1,5m van elkaar,... !
 • Ben je ziek? Bel eerst naar je dokter en ga niet zomaar naar de wachtzaal.
 • Help elkaar! Doe boodschappen voor een ander, schrijf een briefje naar het rusthuis, bel je buur eens op,...

Meer info?

Hieronder kan je de besluiten van de burgemeester betreffende de maatregelen in Kortessem downloaden. Daarnaast kan je ook een poster downloaden met alle informatie rond het Coronavirus, zodat je deze zelf kan printen en ophangen.

Downloads