Gemeente Kortessem

Info Coronavirus

De uitbraak van het nieuwe Coronavirus (Covid-19) beheerst al enkele weken de actualiteit. Uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen worden daarom maatregelen genomen, zowel op federaal, Vlaams als lokaal vlak. Het is voor jouw eigen veiligheid zeer belangrijk dat je deze maatregelen opvolgt. 

Update: 30.07.2020

 

Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 27.07.2020

Op 27.07.2020 kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bij elkaar om bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen. Nu de coronacijfers opnieuw de hoogte in gaan en duidelijk is dat er een tweede golf van het virus op gang is gekomen, is het aangewezen dat de burgemeester, na het advies van de gemeentelijke crisiscel, opnieuw strengere maatregelen neemt om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De gemeentelijke crisiscel kwam samen op 28.07.2020 en adviseert de burgemeester tot het nemen van volgende beslissingen:

CC Mozaïek en buurthuizen

Vanaf 01.08.2020 t.e.m. 30.09.2020 worden CC Mozaïek en buurthuis 't Vlierhof gesloten. Geen enkele activiteit mag er plaatsvinden, behalve

 • gemeentelijke activiteiten met/voor kinderen
 • bloedgeven (Rode Kruis) 
 • gemeentelijke interne organisatorische personeelskwesties.

Buurthuis Den Hamel en Parochiaal centrum Vliermaalroot blijven gesloten van 01.08.2020 tot 31.12.2020.

Sportaccommodaties

Sportpark De Weyer INDOOR

Van 01.08.2020 tot 30.09.2020 enkel nog open voor:

 • alle sporten met een provinciale/nationale competitie voor volwassenen en jeugd
 • activiteiten van de sportdienst met/voor kinderen
 • de scholen

Sportzaaltje Vliermaalroot (school)

Van 01.08.2020 tot 30.09.2020 enkel nog open voor:

 • alle sporten met een provinciale/nationale competitie voor volwassenen en jeugd
 • activiteiten van de school

Alle reservaties van recreatiesporten en -ploegen en alle reservaties van privé-initiatieven worden kosteloos geannuleerd. Aanvragen van clubs buiten Kortessem worden in deze periode geweerd. 

Buitensporten kan indien het type sport dit mogelijk maakt en mits naleving van de algemene veiligheidsvoorschriften m.b.t. het coronavirus.

Kleedkamers en douches blijven gesloten tot 30.09.2020.

Openluchtactiviteiten

Kermissen

Vanaf 01.08.2020 tot 30.09.2020 vinden er geen kermissen plaats op het volledig grondgebied Kortessem, ook geen plaatsing van een individuele frietkraam.

Straatfeesten/evenementen

Er vinden geen straatfeesten plaats op openbaar domein tot 30.09.2020. 

Eventuele nieuwe aanvragen voor evenementen worden per evenement bekeken en beoordeeld.

 

Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 23.07.2020

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, is vandaag opnieuw samengekomen om een stand van zaken op te maken over de gezondheidssituatie in ons land en om de nodige maatregelen te nemen. 

Met het oog op de epidemiologische indicatoren is besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren. Het maximale aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk. Wat de beurzen betreft, daar is een hervatting van de activiteiten voorzien voor 1 september, onder strikte voorwaarden en afhankelijk van de evolutie van de epidemie.

Vanaf 25.07.2020 zullen volgende maatregelen van toepassing zijn in het hele land:

Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn:

 • Op markten, rommelmarkten en kermissen.
 • In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten.
 • In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek.
 • In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten.

Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.

 • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u00.
 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een e-mailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

In het algemeen is beslist dat de controles zullen worden versterkt.

Tenslotte is het essentieel om te onthouden dat er zes gouden regels van kracht zijn, met name:

 • Respecteer de hygiënemaatregelen;
 • Doe activiteiten het liefst buiten;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50);
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week;
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen.

Wat de bubbel van 15 betreft – daar werd tijdens de persconferentie in herinnering gebracht dat de regel absoluut moet worden nageleefd om te vermijden dat het virus zich snel kan verspreiden. Iedereen moet een lijst kunnen opmaken van alle mensen met wie hij of zij tijdens de voorbije week nauwe contacten heeft gehad.

   

Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 24.06.2020 (fase 4)

Persoonlijk

De persoonlijke sociale bubbel mag worden uitgebreid van 10 naar 15 personen per persoon per week.

Vrije tijd

Rekening houdend met de geldende protocollen, kunnen volgende vrijetijdsactiviteiten terug openen:

 • zwembaden en wellness
 • pretparken en binnenspeeltuinen
 • theater en bioscopen
 • casino’s en speelzalen
 • congreszalen
 • receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen

Activiteiten met publiek

 • In permanente structuren (theaters bioscopen, congreszalen…) via protocollen
 •  “Niet-reguliere” evenementen in de openbare ruimte
  • Capaciteit indoor events is beperkt tot max. 200 personen
  • Capaciteit outdoor events is beperkt tot max. 400 personen

Uiteraard moeten de veiligheidsrichtlijnen en hygiënevoorschriften hierbij worden nageleefd.

Manifestaties

Bovenstaande maximumcapaciteit is ook van toepassing voor manifestaties. Deze manifestaties moeten statisch zijn en er moet een toelating zijn van de lokale autoriteiten.

Winkels en markten

Winkelen kan met mensen uit je contactbubbel en zonder tijdslimiet.

Voor de markten zijn er geen beperkingen wat het aantal kramen betreft mits naleving van de geldende protocollen.

Onderwijs

Details over de heropstart van het nieuwe school- en academiejaar worden later gecommuniceerd door de bevoegde minister.

Om de gezondheid van ons allemaal te beschermen blijft het naleven van de volgende basisregels ook in deze fase cruciaal:

 • Hygiënemaatregelen blijven essentieel (handen wassen, niet kussen/handen geven, …).
 • Laat activiteiten bij voorkeur buiten plaats vinden, indien niet mogelijk tenminste de ruimte goed ventileren.
 • Voor risicogroepen moeten extra voorzorgsmaatregelen genomen worden.
 • De veiligheidsafstand van 1,5m blijft van toepassing, behalve
  • tussen personen die onder één dak wonen
  • bij kinderen jonger dan 12 jaar onderling
  • tussen personen uit de uitgebreide bubbel

   

Maatregelen in Kortessem aangaande de (gedeeltelijke) heropening van de gemeentelijke infrastructuur

Op 15.05.2020 nam de burgemeester het besluit om alle publieke samenkomsten, activiteiten, evenementen, ... van sportieve, culturele of recreatieve aard, georganiseerd door het gemeente- en OCMW-bestuur van Kortessem of door publieke partners van Kortessem, op het volledige grondgebied niet toe te staan tot en met 01.07.2020. 

Op 03.06.2020 is de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samengekomen en werd aangekondigd dat vanaf maandag 08.06.2020 de derde fase van de exitstrategie ingaat. De genomen maatregelen hebben ondermeer betrekking op cultuur, sport en ontspanning. Als gevolg daarvan heeft de burgemeester op 10.06.2020 een aangepast besluit genomen:

De sporthal, CC Mozaïek en buurthuis 't Vlierhof worden opnieuw open gesteld voor het publiek:

 • vanaf maandag 15.06.2020 voor de Kortessemse scholen
 • vanaf maandag 22.06.2020 voor verenigingen en privé-personen

Het buurthuis in Vliermaalroot en Den Hamel blijven tot nader order gesloten.

Kleedkamers en douches blijven gesloten tot en met 30.06.2020.

Met betrekking tot de reservatie van sportieve activiteiten geldt het volgende:

 • Enkel te reserveren op weekdagen tot en met 15.08.2020.
 • Elke sporttak dient strikt de opgelegde maatregels van de federatie op te volgen.
 • Elke gebruiker dient het gebruikte materiaal zelf te ontsmetten na elke sportieve bubbel activiteit.
 • Er kan uitzonderlijk gereserveerd worden in de sluitingsperiode van 01.07.2020 tot en met  21.07.2020 op voorwaarde dat de verantwoordelijke club de zaalwachterij ook 's avonds kan garanderen.

Er dient rekening gehouden te worden met de versoepelingsmaatregelen, genomen door de Nationale Veiligheidsraad op 03.06.2020.

Met betrekking tot sport betekent dit het volgende

 • sinds maandag 08.06.2020 
  • alle sportactiviteiten in groepen van 20 met een trainer of animator kunnen hervat worden en trainingen en wedstrijden mogen, zowel indoor als outdoor, georganiseerd  worden
  • contactsporten (basketbal, voetbal, ...) moeten contactloos blijven trainen
 • vanaf woensdag 01.07.2020 breidt het aantal mensen dat samen mag sporten uit van 20 naar 50 en mag er zittend publiek aanwezig zijn (max. 200) 

Met betrekking tot cultuur betekent dit dat

 • sinds maandag 08.06.2020: alle culturele groepsactiviteiten met 20 personen en onder begeleiding van een gids of een animator zijn toegestaan
 • vanaf woensdag 01.07.2020 mogen deze activiteiten doorgaan met 50 personen en mag er zittend publiek aanwezig zijn (max. 200)
 • vanaf woensdag 01.07.2020 mogen recepties en banketten georganiseerd worden met 50 personen volgens dezelfde voorwaarden als deze van het restaurantwezen
Volgende algemene maatregelen dienen nageleefd te worden:
 • Handen ontsmetten bij het betreden van de gemeentelijke infrastructuur is verplicht (ontsmettingsmiddel is ter beschikking aan de ingang).
 • Het dragen van een mondmasker in de gemeenschappelijke ruimtes (inkom, gangen) is verplicht.
 • De bepalingen rond social distancing dienen gehandhaafd te worden.
 • De huurder is verplicht zelf te voorzien in het nodige materiaal om aan alle voorzorgsmaatregelen te kunnen voldoen; de nodige communicatie, voor het in kennis stellen van alle leden, dient tijdig te gebeuren.
Verenigingen die zich niet kunnen houden aan de veiligheidsmaatregelen, kunnen een aanvraag richten aan de dienst UiT in Kortessem (uit@kortessem.be).

   

Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 03.06.2020 (fase 3)

Vanaf 08.06.2020 is de strategie in de bestrijding van het coronavirus anders: alles is toegestaan, behalve datgene dat nog uitdrukkelijk uitgesloten wordt.

 • Individueel gedrag: 6 gouden regels
  • Hygiënemaatregelen blijven essentieel (handen wassen, niet kussen/handen geven, …).
  • Laat activiteiten bij voorkeur buiten plaats vinden, indien niet mogelijk tenminste de ruimte goed ventileren.
  • Voor risicogroepen moeten extra voorzorgsmaatregelen genomen worden.
  • De veiligheidsafstand van 1,5m blijft van toepassing, behalve
   • tussen personen die onder één dak wonen
   • bij kinderen jonger dan 12 jaar onderling
   • tussen personen uit de uitgebreide bubbel

Indien niet mogelijk om de afstand te bewaren, is het dragen van mondmaskers aanbevolen.

 • De sociale contacten worden uitgebreid tot 10 personen per week en dit is een individueel recht. De 10 personen mogen elke week verschillend zijn.
 • Activiteiten in groep mag met een max. van 10 personen samen, kinderen inbegrepen, eender waar die activiteiten plaats vinden.
 • HORECA
  • Kan open vanaf 08.06.2020, café’s, bars, restaurants mits volgende voorwaarden
   • Afstand van 1,5m tussen de tafels
   • Max. 10 personen per tafel, elke kant blijft aan eigen tafel
   • Bediening draagt mondmasker en gebeurt aan tafel
   • Sluitingsuur 1u ’s nachts (met inbegrip van nachtwinkels)
  • Kan ten vroegste open vanaf 01.07.2020:
   • Speelhallen en casino’s (veelvuldig passeren jetons)
   • Banket- en receptiezalen voor max. 50 personen
  • Kan ten vroegste open vanaf 31.08.2020: nachtclubs, discotheken, fuiven… (wegens te dicht bij elkaar)
 • CULTUUR
  • Kan vanaf 08.06.2020: alle culturele activiteiten zonder publiek
  • Kan vanaf 01.07.2020: culturele activiteiten met publiek volgens afspraken / protocols (max. 200 personen, maskerdracht aanbevolen, …)
 • SPORT
  • Blijven voorlopig gesloten:
   • Zwembaden
   • Wellness(centra)
  • Kan vanaf 08.06.2020:
   • Sport zonder onderscheid tussen in- outdoor, amateur of professioneel, wedstrijd of training
   • Fitnesscentra kunnen openen volgens protocol
   • Contactloos trainen blijft de regel voor contactsporters
   • Douches en kleedkamers blijven echter gesloten
   • Met max 20 personen
  • Kan vanaf 01.07.2020:
   • Alles toegelaten in overeenstemming met de respectievelijke protocols
   • Sporten met max 50 personen
   • Publiek wordt toegelaten met een max. van 200 personen en al zittend
 • EREDIENSTEN
  • Kan nog niet: riten met fysiek contact
  • Kan vanaf 08.06.2020: max. 100 personen
  • Kan vanaf 01.07.2020: max. 200 personen
 • TOERISME
  • Kan vanaf 08.06.2020: één- of meerdaagse uitstappen in eigen land
  • Kan vanaf 15.06.2020: reizen binnen de EU + GB + 4 overige Schengenlanden. !!! Elk ontvangend land beslist zelf over de modaliteiten 
  • Reizen buiten Europa wordt later bekeken in Europees verband
 • ONTSPANNING EN VRIJE TIJD
  • Kan vanaf 08.06.2020: alles, behalve hetgeen pas op 01.07.2020 mag heropenen
  • Kan vanaf 01.07.2020:
   • Indoor speeltuinen en pretparken
   • Conferenties
 • EVENTS
  • Kan vanaf 01.08.2020:
   • Kermissen
   • Dorpsfeesten
  • Grote evenementen blijven verboden, minstens tot 31.08.2020

08.06.2020 is niet de finish in de bestrijding van het virus. Fase vier en vijf zullen in juli en augustus aangevat worden in samenhang met de evolutie van de epidemiologische situatie.

Het virus blijft onder ons en er wordt nog steeds beroep doen op ieders gezond verstand!

  

Maatregelen in Kortessem aangaande openbare plaatsen

Op 20.05.2020 besliste de burgemeester om vanaf 25.05.2020 het Hemelspark opnieuw te openen voor het publiek, samen met de buitenaccommodatie - zoals de atletiekpiste en het polyvalent terrein achter het voetbalveld - aan sportpark De Weyer. De gebouwen zelf zullen echter gesloten blijven; sanitaire ruimtes zullen bijgevolg niet ter beschikking zijn.

De maatregelen van de Nationale veiligheidsraad aangaande de hervatting van reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband dienen nageleefd te worden. Dit betekent dat:

 • de veiligheidsafstand gerespecteerd dient te worden;
 • er een coach aanwezig dient te zijn;
 • de groepen niet groter mogen zijn dan 20 personen;
 • sportclubs alleen mogen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen.

Vanaf woensdag 27.05.2020 zijn volgende openbare plaatsen te Kortessem opnieuw geopend voor publiek:

 • Speeltuin wijk Haechent
 • Speelweide Vliermaal
 • Speelweide Guigoven
In het Hemelspark zullen ook de speeltoestellen opnieuw toegankelijk zijn. Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in parken te gaan zitten. Om die reden blijven ook picknicken en zonnebaden niet toegestaan in het park.
 
Volgende veiligheidsmaatregelen dienen nageleefd te worden:
 • het gebruik van de speeltuin, speelweide of het park is voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar
 • er mogen maximum 20 kinderen tegelijk aanwezig zijn; het gemeentebestuur zal, als verantwoordelijke uitbater, toezicht houden hierop
 • de volwassen begeleiders dienen de fysieke afstand van 1,5 meter te respecteren
 
Personen en/of verenigingen die zich niet houden aan dit besluit dragen zelf de verantwoordelijkheid. Zij kunnen aansprakelijk gesteld worden indien er zich besmettingen voordoen.
   

Wat kan ik doen?

 • Blijf binnen en vermijd contact!
 • Respecteer alle hygiënevoorschriften; was je handen, blijf op 1,5m van elkaar,... !
 • Ben je ziek? Bel eerst naar je dokter en ga niet zomaar naar de wachtzaal.
 • Help elkaar! Doe boodschappen voor een ander, schrijf een briefje naar het rusthuis, bel je buur eens op,...

Meer info?

Hieronder kan je de besluiten van de burgemeester betreffende de maatregelen in Kortessem downloaden. Daarnaast kan je ook een poster downloaden met alle informatie rond het Coronavirus, zodat je deze zelf kan printen en ophangen.