Gemeente Kortessem

Info Coronavirus

De uitbraak van het nieuwe Coronavirus (Covid-19) beheerst al enkele weken de actualiteit. Uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen worden daarom maatregelen genomen, zowel op federaal, Vlaams als lokaal vlak. Het is voor jouw eigen veiligheid zeer belangrijk dat je deze maatregelen opvolgt. 

Update: 27.05.2020

 

Maatregelen in Kortessem aangaande openbare plaatsen

Op 20.05.2020 besliste de burgemeester om vanaf 25.05.2020 het Hemelspark opnieuw te openen voor het publiek, samen met de buitenaccommodatie - zoals de atletiekpiste en het polyvalent terrein achter het voetbalveld - aan sportpark De Weyer. De gebouwen zelf zullen echter gesloten blijven; sanitaire ruimtes zullen bijgevolg niet ter beschikking zijn.

De maatregelen van de Nationale veiligheidsraad aangaande de hervatting van reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband dienen nageleefd te worden. Dit betekent dat:

 • de veiligheidsafstand gerespecteerd dient te worden;
 • er een coach aanwezig dient te zijn;
 • de groepen niet groter mogen zijn dan 20 personen;
 • sportclubs alleen mogen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen.

Vanaf woensdag 27.05.2020 zijn volgende openbare plaatsen te Kortessem opnieuw geopend voor publiek:

 • Speeltuin wijk Haechent
 • Speelweide Vliermaal
 • Speelweide Guigoven
In het Hemelspark zullen ook de speeltoestellen opnieuw toegankelijk zijn. Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in parken te gaan zitten. Om die reden blijven ook picknicken en zonnebaden niet toegestaan in het park.
 
Volgende veiligheidsmaatregelen dienen nageleefd te worden:
 • het gebruik van de speeltuin, speelweide of het park is voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar
 • er mogen maximum 20 kinderen tegelijk aanwezig zijn; het gemeentebestuur zal, als verantwoordelijke uitbater, toezicht houden hierop
 • de volwassen begeleiders dienen de fysieke afstand van 1,5 meter te respecteren
 
Personen en/of verenigingen die zich niet houden aan dit besluit dragen zelf de verantwoordelijkheid. Zij kunnen aansprakelijk gesteld worden indien er zich besmettingen voordoen.
   

Maatregelen in Kortessem - geldig t.e.m. 01.07.2020

Op 15.05.2020 heeft de burgemeester beslist zijn besluit van 08.04.2020 te bestendigen. Concreet betekent dit het volgende:

 • Alle publieke samenkomsten, activiteiten, evenementen, ... die door het gemeente- en OCMW-bestuur van Kortessem worden georganiseerd, op het volledige grondgebied van Kortessem, worden uitgesteld tot na 01.07.2020.

  Samenkomsten die noodzakelijk zijn in het kader van de dagelijkse werking van het lokaal bestuur, en voor zover de maatregelen aangaande handhygiëne en social distancing nageleefd kunnen worden, zijn toegestaan.
 • Alle publieke samenkomsten, activiteiten, evenementen, ... die door publieke partners van Kortessem worden georganiseerd, op het volledige grondgebied van Kortessem, worden uitgesteld tot na 01.07.2020.

  Toneelvoorstellingen, fuiven,  tornooien, eetdagen, dorpsrestaurants, repaircafé, ... zijn bijgevolg nog steeds verboden. 

  Voor huwelijken, uitvaartdiensten en reguliere sporttrainingen en -lessen in buitenlucht en in clubverband met maximaal 20 personen en in aanwezigheid van een coach, gelden de door de Nationale Veiligheidsraad genomen besluiten.

Sinds het begin van de corona-uitbraak melden heel wat mensen zich aan om als vrijwilliger aan de slag te gaan, al dan niet met medische achtergrond. 

Om dat vrijwilligersaanbod zo goed mogelijk te koppelen aan de noden van de zorginstellingen, schakelt de Vlaamse overheid nu het nieuwe vrijwilligersplatform ‘Help de helpers’ in. 

Zorginstellingen kunnen er snel en gericht op zoek gaan naar vrijwilligers voor zowel medische, administratieve als logistieke ondersteuning.

Vrijwilligers kunnen zich vanaf nu rechtstreeks via het platform aanmelden en registreren. 

   

Normaal gesproken zouden er ook dit jaar zitdagen van de FOD Financiën georganiseerd worden in het administratief centrum zodat u terecht kon voor het invullen van uw aangifte personenbelasting (18.05 en 11.06.2020), maar de FOD Financiën heeft besloten om de zitdagen te annuleren, dus ook de zitdagen die in Kortessem gepland stonden. 

Ook in het kantoor in Tongeren zal je niet terecht kunnen. Hulp bij het invullen van aangiftes zal dit jaar gebeuren via telefonische afspraken. In de folder onderaan deze pagina vind je meer informatie terug aangaande het invullen van uw belastingaangifte.

Lukt het niet om zelf uw aangifte in te vullen? Dan kan u terecht op volgend telefoonnummer: 02 575 56 66.

   

Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 13.05.2020 (fase 2)

Ingangsdatum: 18.05.2020

 • Het onderwijs start partieel op met een proefdag op 15.05.2020.
 • Cultuur:
  • Musea en culturele bezienswaardigheden mogen open mits online of telefonisch ticketsysteem en beperken van de toevloed aan personen. Cafetaria's en restaurant blijven echter gesloten.
  • Bibliotheken blijven open.
 • Economisch leven:
  • Contactberoepen mogen heropstarten, enkel op afspraak, met mond/neusbescherming voor klant en personeel en met de nodige veiligheidsafstand tussen de klanten.
  • Kleine markten met max. 50 kramen mogen terug open, mits toestemming van de lokale besturen, een circulatieplan, het respecteren van de nodige veiligheidsafstanden en neus/mondbescherming (verplicht voor de marktkramer en personeel, sterk aanbevolen voor bezoekers).
 • Sport en vrije tijd:
  • Dierentuinen en natuurlijke trekpleisters kunnen heropenen mits online of telefonisch ticketsysteem, beperken van de toevloed aan personen en een circulatieplan. Cafetaria/restaurant/speelpleinen/attracties blijven echter gesloten.
  • Buiten sporten kan met een groep van max. 20 personen, enkel reguliere lessen en trainingen in clubverband, mits in acht nemen van sociale afstand en in aanwezigheid van een trainer/coach.
 • Erediensten: huwelijken en begrafenissen kunnen voor wat betreft de plechtigheid (!) met max. 30 personen mits in acht nemen van alle voorzorgsmaatregelen. Opgelet: geen recepties of feesten.
 • Evenementen: sportieve, culturele, recreatieve, … evenementen blijven verboden tot en met 30.06.2020.

Andere aspecten van het dagelijks leven, horeca, uitbreiding sociale contacten, cultuur, sport (incl. kampen), erediensten, evenementen, … zullen behandeld worden in fase 3 en verder, te beginnen vanaf 08.06.2020.

   

Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 06.05.2020 (fase 1B)

 • Vanaf 10.05.2020 zijn beperkte sociale contacten toegestaan:
  • Elk gezin mag maximaal 4 personen ontvangen (liefst in buitenlucht). Dit moeten steeds dezelfde 4 mensen zijn. De basismaatregelen (niet ziek zijn, basishygiëne, fysieke afstand, ...) moeten uiteraard nageleefd worden.
  • Door het aantal contacten te limiteren, kan contactonderzoek en contactopvolging efficiënt verlopen.
  • Er moet aandacht zijn voor ouderen en kwetsbare personen.
  • Controle is moeilijk, er wordt beroep gedaan op de burgerzin en verantwoordelijkheid van iedereen.
 • Vanaf 11.05.2020 mogen alle winkels openen mits het strikt in acht nemen van volgende regels:
  • De basisregels blijven gelden.
  • Het dragen van een mondmasker wordt sterk aanbevolen.
  • Maximaal 1 klant per 10 m2 (uitzondering voor kleinere winkels).
  • Maximaal 30 minuten in de winkel.
  • Alleen (uitgezonderd voor het begeleiden van kinderen jonger dan 18 jaar en / of personen die begeleiding nodig hebben).
  • In de buurt van je woon- of werkplaats.
  • Geen massa-effect; draai dus om indien het druk is.
  • Geef voorrang aan mensen ouder dan 65 jaar, minder mobiele mensen en zorgpersoneel.
  • De werkgever is er verantwoordelijk voor dat de werknemers in veilige omstandigheden kunnen werken.
 • Met betrekking tot dierenzorg geldt vanaf 11.05.2020:
  • Dierenartsen mogen hun activiteiten verder zetten, mits het maximaal in acht nemen van de maatregelen inzake social distancing.
  • Dierentrimsalons mogen geopend zijn indien de maatregelen inzake social distancing gerespecteerd worden.
 • Markten blijven gesloten. Geïsoleerde kramen mogen wel openen (zowel food- als non-food).
 • Dagexcursies / toerisme en bijeenkomsten zijn niet toegestaan.
 • Beroeps- of amateursportwedstrijden zijn niet toegestaan tot en met 31.07.2020.

!!! Deze versoepeling van de maatregelen staat niet gelijk met het verdwijnen van de maatregelen.
Het is en blijft belangrijk om:

 • Het aantal contacten limiteren
 • Fysieke afstand te bewaren
 • Basishygiëne na te leven
 • Zoveel mogelijk thuis te blijven, zeker als je ziek bent
 • Een masker te dragen op plaatsen waar de fysieke afstand niet gewaarborgd is (aanbeveling)

  

De gefaseerde afbouw van de maatregelen na 03.05.2020

De basisregel blijven van toepassing:

 • Pas een goede handhygiëne toe.
 • Hoest in je ellenboog en gebruik wegwerpzakdoeken.
 • Beperk je fysieke contacten en blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Pas de regels van fysieke afstand toe.
 • Beperk je verplaatsingen tot de essentiële verplaatsingen.
 • Blijf thuis van je werk van zodra je je ziek voelt en contacteer je geneesheer als je ziektesymptomen hebt.
 • Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.
 • Comfortmaskers spelen een belangrijke rol in deze gefaseerde afbouwstrategie. Iedere burger krijgt 1 gratis stoffen, herbruikbaar masker en 2 filters om te integreren in de maskers. De chirurgische en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor de zorgsector. Er komen “tutorials” om zelf maskers te maken, hoe ze correct te dragen en te wassen. Maskers alleen zijn echter niet voldoende: fysieke afstand en hygiëne blijven heel belangrijk.

Gefaseerde afbouw van de maatregelen:

Huidige Fase = fase 0

Tot en met 03.05.2020 blijven de huidige maatregelen van kracht. Het is belangrijk om te blijven volhouden!

Fase 1A, start in principe vanaf 04.05.2020

 • Industrie en B2B-diensten mogen hun activiteiten terug verder zetten. Telewerk blijft de norm, indien fysieke afstand niet of moeilijk gegarandeerd kan worden, moet de arbeidsorganisatie voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.
 • De winkels die stoffen verkopen en fourniturenwinkels mogen openen (om stoffen maskers te kunnen maken).
 • Fysieke activiteiten in open lucht mogen met 2 externen (personen buiten het gezin) plaats vinden. Andere sporten zonder contact maar met inbegrip van het houden van fysieke afstand kunnen doorgaan (bijvoorbeeld tennis, atletiek, vissen, …). Kleedkamers en cafetaria’s van sportinfrastructuren blijven gesloten.
 • Het dragen van stoffen maskers is verplicht bij gebruik van het openbaar vervoer voor personen vanaf 12 jaar. Een mondmasker dragen is aangeraden indien de fysieke afstand niet gewaarborgd kan worden als men zich op openbaar domein begeeft en op de werkplaats.
 • De capaciteit van het openbaar vervoer zal progressief uitgebreid worden om tegen 04.05.2020 de normale capaciteit te waarborgen. Het is aanbevolen om zich zo veel mogelijk met eigen middelen te verplaatsen en om de piekuren te vermijden.

Fase 1B, start in principe vanaf 11.05.2020

 • Alle winkels (zonder onderscheid) mogen openen. De voorwaarden worden nog bepaald.
 • Contactberoepen zoals kappers,… mogen hun activiteit nog niet starten.

Fase 2, start in principe vanaf 18.05.2020

Er wordt bestudeerd of:

 • contactberoepen hun activiteit kunnen hernemen en onder welke voorwaarden;
 • musea onder voorwaarden kunnen openen;
 • privé-bijeenkomsten thuis mogelijk zijn;
 • begrafenissen en huwelijken in grotere gezelschappen kunnen plaats vinden;
 • fysieke en sportieve activiteiten in open lucht kunnen uitgebreid worden naar meer dan 2 personen;
 • eéndagsexcursies in het binnenland en bezoek aan tweede verblijven mogelijk zijn.

Het onderwijs zal progressief en beperkt terug opstarten:

 • De pilootfase start op 15.05.2020.
 • De kleuterschool blijft geschorst tot eind mei.
 • In het basisonderwijs starten het 1e, het 2de en het 6de leerjaar, waarbij de lessen steeds in kleine groepen plaats vinden.
 • In het secundair onderwijs starten eveneens 3 leerjaren met een voorkeur voor de praktijkgerichte opleidingen en de 6de jaars.
 • Specifieke hygiënemaatregelen moeten toegepast worden.
 • De scholen blijven open voor de opvang van de kinderen.
 • Het vervoer en verplaatsingen in het kader van onderwijs zijn essentiële verplaatsingen.
 • Kinderen ouder dan 12 jaar en personeel moeten de hele dag een comfortmasker dragen.

Fase 3, start ten vroegste vanaf 08.06.2020

Er wordt bestudeerd of:

 • restaurants en later ook cafés, bars, … kunnen heropenen onder strikte voorwaarden;
 • jeugdbewegingskampen en zomerstages kunnen starten; de formele beslissing valt tegen einde mei;
 • meerdaagse reizen (binnen en buiten België) tot de mogelijkheid behoren;
 • toeristische attracties (dierenparken, pretparken,…) kunnen openen;
 • kleinere openluchtevenementen na het fiat van de lokale overheid kunnen door gaan.

De maatregelen stipt naleven samen met het verantwoordelijkheidsgevoel, het gezond verstand en de burgerzin zal de snelheid van de afbouw van de maatregelen bepalen. Volg de maatregelen dus stipt, hou vol en zorg goed voor jezelf en voor de anderen. 

     

Wat kan ik doen?

 • Blijf binnen en vermijd contact!
 • Respecteer alle hygiënevoorschriften; was je handen, blijf op 1,5m van elkaar,... !
 • Ben je ziek? Bel eerst naar je dokter en ga niet zomaar naar de wachtzaal.
 • Help elkaar! Doe boodschappen voor een ander, schrijf een briefje naar het rusthuis, bel je buur eens op,...

Meer info?

Hieronder kan je de besluiten van de burgemeester betreffende de maatregelen in Kortessem downloaden. Daarnaast kan je ook een poster downloaden met alle informatie rond het Coronavirus, zodat je deze zelf kan printen en ophangen.