Gemeente Kortessem

Erkende verenigingen Kortessem

Hieronder kan je een lijst downloaden van alle erkende verenigingen in Kortessem, samen met hun contactgegevens.

Ben je een erkende vereniging en zijn er gegevens van jou gewijzigd? Stuur dan een mail naar uit@kortessem.be om de nodige wijzigingen door te voeren. 

Het gaat hier enkel om de verenigingen die toestemming hebben gegeven om het contactgegevens te publiceren.Wil je een nieuwe vereniging laten erkennen?

Vul dan hier het erkenningsformulier in. 

De erkenning van een vereniging door het gemeentebestuur biedt een aantal voordelen.

  • De activiteiten van de vereniging kunnen gepubliceerd worden via de gemeentelijke informatiekanalen, in overeenstemming met de publicatievoorwaarden. 
  • Erkende verenigingen kunnen subsidies aanvragen volgens de voorwaarden opgenomen in het geldende subsidiereglement. 
  • Elke erkende vereniging kan gebruik maken van de logistieke ondersteuning van de gemeente volgend de voorwaarden opgenomen in het geldende reglement.
  • Elke erkende vereniging kan genieten van een verlaagd tarief bij de huur van gemeentelijke infrastructuur in overeenstemming met het geldende reglement. 
  • Elke erkende vereniging kan gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst mits naleving van het desbetreffende reglement hieromtrent. 

Het volledige reglement kan je hieronder downloaden.