Gemeente Kortessem

Erkenning Kortessemse verenigingen

 Erken je vereniging!

Kortessemse verenigingen kunnen zich door het gemeentebestuur laten erkennen als Kortessemse erkende vereniging. Met deze erkenning geeft het gemeentebestuur ook een blijk van waardering en vertrouwen in uw vereniging. 

Vul hier je aanvraagformulier in om je vereniging te erkennen.

 
Waarom erkennen?

De erkenning van een vereniging door het gemeentebestuur biedt een aantal voordelen.

  • De activiteiten van de vereniging kunnen gepubliceerd worden via de gemeentelijke informatiekanalen, in overeenstemming met de publicatievoorwaarden. 
  • Erkende verenigingen kunnen subsidies aanvragen volgens de voorwaarden opgenomen in het geldende subsidiereglement. 
  • Elke erkende vereniging kan gebruik maken van de logistieke ondersteuning van de gemeente volgend de voorwaarden opgenomen in het geldende reglement.
  • Elke erkende vereniging kan genieten van een verlaagd tarief bij de huur van gemeentelijke infrastructuur in overeenstemming met het geldende reglement. 
  • Elke erkende vereniging kan gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst mits naleving van het desbetreffende reglement hieromtrent. 

De verdere modaliteiten om als erkende verenigingen deze voordelen te bekomen worden door elke desbetreffende gemeentelijke adviesraad en sector samen met het gemeentebestuur verder vorm gegeven in een afzonderlijk reglement.

Voorwaarden?

Er zijn enkele voorwaarden waaraan je vereniging moet voldoen om te kunnen worden erkend. Deze lees je in het erkenningsreglement (zie onderaan deze pagina).


Erken je vereniging nu!

Niemand wordt automatisch lid, elke vereniging dient opnieuw een aanvraag tot aansluiting in te vullen met de volledige gevraagde gegevens. Vul voor 10 juni je aanvraagformulier tot erkenning in. De bekomen aanvragen zullen nagekeken worden op correctheid en volledigheid. De erkenning is pas definitief na vaststelling door het college van burgemeester en schepenen. De erkenning geldt voor een periode van 3 jaar.