Gemeente Kortessem

Tussenkomst pedicure

Krista Wils: christa.wils@ocmwkortessem.be of 011/858 273

(Telefonisch bereikbaar van maandag tem vrijdag van 9u tot 12u en dinsdag- woensdagnamiddag van 14u tot 16u)

Om te genieten van deze tussenkomst moet men inwoner zijn van Kortessem, ouder zijn dan 65 jaar en de verhoogde tegemoetkoming hebben of diabeticus zijn.

De financiële tussenkomst beperkt zich tot  5 per beurt ten belope van maximum  30 per persoon per jaar.   

 

Omschrijving

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Wie

 De mantelzorger

  • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende
  • biedt landurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken,  ...

Procedure

De mantelzorger vraagt de premie aan.