Gemeente Kortessem

Bewijs van Belgische nationaliteit

Kostprijs

2, 00 euro.

Uitreiking

Onmiddellijk aan het loket - persoonlijk af te halen of met volmacht.

 

Omschrijving

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Wie

  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

U kunt het bewijs van nationaliteit opvragen bij uw gemeente.

 

Wat meebrengen

  • identiteitskaart

E-loket

  • Attesten burgerzaken online aanvragen formulier