Gemeente Kortessem

GEMEENTERAAD - agenda en verslagen

De gemeenteraad vergadert in principe elke vierde vrijdag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het administratief centrum. 

Op dinsdag 15 januari 2019 vindt de installatievergadering plaats met aansluitend de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De vergadering vangt aan om 20u00 in de raadszaal van het administratief centrum (Kerkplein 11 te 3720 Kortessem).

De agenda vindt u onderaan deze pagina.

 

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, iedereen mag ze bijwonen.

Downloads