Gemeente Kortessem

Militiegetuigschrift

Alhoewel de militieplicht opgeschort is in België heeft u soms nog een militiegetuigschrift nodig bij een sollicitatie, voor de ziekenkas, aanvraag pensioen, …

Hoe aanvragen

Via mail burgerzaken@kortessem.be

 

E-loket

  • Attesten burgerzaken online aanvragen formulier