Gemeente Kortessem

Subsidie wespenverdelging

Omschrijving

 

De gemeente Kortessem voorziet een terugbetaling van de retributie, die aangerekend wordt door de brandweer Hasselt voor het verdelgen van wespennesten en het onschadelijk maken van bijennesten.

Wie

Je bent inwoner van Kortessem en laat de verdelging uitvoeren door de stedelijke brandweer Hasselt. De subsidie geldt enkel voor verdelging uitgevoerd op het grondgebied van Kortessem.

Je houdt ook rekening met de andere voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement.

Procedure

De aanvraag voor een gemeentelijke tussenkomst in de kosten voor het verdelgen van wespen gebeurt op basis van het bewijs van betaling aan de brandweer, dat de aanvrager afgeeft aan het onthaal van het administratief centrum; op dat moment wordt een modelformulier ingevuld met de gegevens van de aanvrager.

Je kan dit ook doormailen naar onze onthaaldienst. Vul het onderstaande formulier in en stuur dit, samen met het betalingsbewijs van de brandweer op naar onthaal@kortessem.be

Prijs

Het subsidiebedrag bedraagt 20 euro.