Gemeente Kortessem

Markten

Wekelijkse markt

Elke woensdagnamiddag van 14:00 tot 18:00 op het marktplein (rond de kerk van Kortessem).

Reglementering

Wie wil deelnemen aan markten in Kortessem moet rekening houden met de gemeentelijke reglementen.

Ambulante handel

Met ambulante activiteit bedoelt men het verkopen van goederen op o.a. openbare markten, op de openbare weg of ten huize van de consument.
Om een ambulante activiteit te mogen uitoefenen moet je beschikken over een machtiging van de Minister van Middenstand. Die machtiging wordt "leurkaart" genoemd.

Inlichtingen: 011/37.93.30.