Gemeente Kortessem

Schoolse opvang - Het Klokhuisje

Het Klokhuisje

Daaleindestraat 5, 3720 Kortessem
Maria Cloosen - 011/379 566
Opvanglokaal - 011/379 564
Mail : maria.cloosen@ocmwkortessem.be

De centrale buitenschoolse kinderopvang 'Het Klokhuisje' werkt onder toezicht van Kind en Gezin en heeft een capaciteit van 70 kinderen. De dienstverlening bestaat uit opvang voor schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar op schoolvrije dagen van 7u30 - 18u30 (op aanvraag vanaf 7u00) en op woensdagen van 13u00 tot 18u30.

De ouders betalen een bijdrage, gebaseerd op tarieven van Kind en Gezin. Voor opvang van -12 jarigen worden fiscale attesten afgeleverd.
De kinderen brengen hun lunchpakket en drank mee van thuis.

  • 10u00 : fruit, yoghurt of boterham
  • 12u00 : boterhammen
  • 15u00: koekje, fruit, pudding

Alle opvangdagen liggen vast in een opvang-jaarkalender.  Elke opvangdag moet voorafgaandelijk aangevraagd worden bij de coördinator.
Voor inlichtingen, inschrijvingen of een rondleiding kan u terecht na een telefoontje.

Voor- en naschoolse kinderopvang

Daaleindestraat 5, 3720 Kortessem
Maria Cloosen : 011/379 566
Mail : maria.cloosen@ocmwkortessem.be

Onze begeleiders staan in voor de voor- en naschoolse opvang van schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar, op 5 verschillende locaties in de scholen van Kortessem, Guigoven Zammelen, Vliermaal en Vliermaalroot.
In elke school is er elke dag schoolopvang van 7u30 tot 8u25 (op aanvraag vanaf 7u00) en van 15u30 tot 18u30, op woensdagmiddagen van 12u30 tot 13u00, met aansluitend mogelijkheid tot opvang in 'Het Klokhuisje' tot 18u30.

De ouders betalen een bijdrage, gebaseerd op de tarieven van Kind en Gezin. Voor opvang -12 jarigen worden fiscale attesten afgeleverd.

Omschrijving

U kunt uw schoolgaande kinderen laten opvangen in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.