Gemeente Kortessem

Gratis vrijwilligersverzekering

Omschrijving

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Voortaan kunnen organisaties bij het "Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk" terecht om hun erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen. 

Wat houdt de vrijwilligersverzekering in?

De gratis vrijwilligersverzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. De organisatie kan gratis maximum 100 mandagen verzekeren. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilligers. De verzekering biedt waarborgen voor:

  • Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Lichamelijke ongevallen

Wie

Voor de organisaties die gebruik willen maken van de vrijwilligersverzekering blijft de procedure behouden: ook in de toekomst moeten organisaties een erkenningsnummer aanvragen - nu bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw- waarmee dan via de verzekeraar de verzekering effectief kan worden aangevraagd. Organisaties die eerder al een erkenningsnummer kregen via de provincie zullen dit erkenningsnummer kunnen blijven gebruiken.

Procedure

 

  1.  Aanvragen kan je indienen op de website van de gratis vrijwilligersverzekering.
  2.  LET OP! Je hebt een geldig erkenningsnummer nodig. Heb je dit nog niet? Vraag het aan met dit formulier op  aan.
  3. Heb je een activiteit waarvoor je vrijwilligers wil verzekeren? Dan geef je deze activiteit minstens 3 dagen vooraf aan bij de verzekeraar.
  4. Kijk telkens ook na of je gegevens nog kloppen. Zijn je gegevens niet meer juis, geef fit dan door via verzekering@vsvw.be . Correcte gegevens zijn noodzakelijk om goed verzekerd te zijn!
  5. Heb je toch pech? Dan kan je online je schade-aangifte rechtstreeks regelen met de verzekeraar.

Meer info

 

 Voor meer info en vragen kan je steeds terecht op verzekering@vsvw.be