Gemeente Kortessem

Vervoer minder mobiele personen

Karl Scholz : 011/85 82 61 (telefonisch bereikbaar : maandag - donderdag 9u-12u en dinsdag- en woensdag namiddag 14u-16u )

karl.scholz@ocmwkortessem.be

Het OCMW staat in voor de hulpverlening aan vreemdelingen zonder of met een beperkte verblijfsvergunning en dit volgens de bestaande reglementering.
Specifieke groepen zijn de asielzoekers, toegewezen door de Federale Overheid.

  • Zij die enkel recht hebben op materiële opvang worden ondergebracht in verschillende woningen in Kortessem.
  • Zij die recht hebben op financiële hulpverlening wonen zowel in Kortessem als elders in het land.

Er wordt aan deze vluchtelingen een equivalent leefloon, kinderbijslag en een tussenkomst in medische en farmaceutische kosten toegekend. Voor diegenen die beschikken over een arbeidsvergunning gelden ook de activeringsmaatregelen inzake tewerkstelling

 

Omschrijving

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. U kunt een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk. 

Wie

  • U kunt zich moeilijk verplaatsen.
  • U hebt een beperkt inkomen.
  • U hebt geen eigen vervoersmiddel.
  • U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

U wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens u lid bent, kunt u ritten aanvragen. De rit vraagt u aan 48 uur op voorhand.

Prijs

Het lidmaatschap van de Minder Mobielen Centrale bedraagt 10 euro. Per rit betaalt u een onkostenvergoeding aan de chauffeur. Deze bedraagt gemiddeld 0,30 euro/km.