Gemeente Kortessem

Toelage • Klein sportfonds - tussenkomst aan buiten sportvelden

Voor het onderhoud aan tennis- en voetbalvelden voorziet de gemeente in een tussenkomst bij het onderhoud van de terreinen