Gemeente Kortessem

Openbaar onderzoek en kennisgeving


1. Openbaar onderzoek en aanvraag omgevingsvergunning

 

Het bestuur van Kortessem deelt mee dat door Bram Castro, Brandstraat 127 te 3720 Kortessem een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Brandstraat 127 te 3722 Kortessem, en met als kadastrale ligging Afdeling 73101, sectie B, perceel 189F;

 

Het betreft een aanvraag tot regularisatie thuinhuis en aanleg zwembad. 
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 31/10/2018 tot en met 30/11/2018.

De bijbehorende informatie is onderaan te downloaden.

 

2. Openbaar onderzoek en aanvraag omgevingsvergunning

Het bestuur van Kortessem deelt mee dat door BRIM (Noë Bruno), Jaarbeurslaan 23 bus 4 te 3600 Genk een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hasseltsesteenweg 23 - 25 te 3720 Kortessem en met als kadastrale ligging Afdeling 73040, sectie C, perceel 619L, 621B2, 622D.

Het betreft een aanvraag tot uitbreiden van Bruno's servicestation + bouwen carwash. 
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting. 
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 31/10/2018 tot en met 30/11/2018.

 

3. Openbaar Onderzoek en aanvraag omgevingsvergunning

 Het bestuur deelt mee dat door Lise Gielen, Prinsenweg 13 te 3700 Tongeren een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hachentstraat 2B te 3720 Kortessem, en
met als kadastrale ligging Afdeling 73040, sectie C, perceel 519M
Het betreft een aanvraag tot het kappen van een lindenboom.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 02/10/2018 tot en met 01/11/2018.

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP CENTRUM

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortessem ter kennis dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Centrum” door de gemeenteraad definitief vastgesteld werd in zitting van 24 mei 2018. Het RUP treedt 14 dagen na publicatie in werking.

Het volledige gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Centrum" kan je onderaan downloaden.

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP RECREATIE/TOERISME

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortessem ter kennis dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Toerisme en Recreatie bis”, bestaande uit een toelichtingsnota, grafische bestemmingsplannen, stedenbouwkundige voorschriften en m.e.r. screening door de gemeenteraad definitief vastgesteld werd in zitting van 24 mei 2018. Het RUP treedt 14 dagen na publicatie in werking. 

Het volledige gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "RECTOE" kan je onderaan downloaden.

Downloads