Gemeente Kortessem

Openbaar onderzoek en kennisgeving


1. Openbaar onderzoek en aanvraag omgevingsvergunning

 Het bestuur deelt mee dat door de heer Yves Teunissen, Hasseltsesteenweg 151 te 3720 Kortessem BELGIË een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraagt heeft betrekking op een terrein met als ligging, en met als kadastrale ligging Afdeling 73020, sectie A, perceel 374E, 380R, 380T.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woongeheel met 10 wooneenheden.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/09/2018 tot en met 21/10/2018.

De bijbehorende informatie is onderaan te downloaden.

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP CENTRUM

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortessem ter kennis dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Centrum” door de gemeenteraad definitief vastgesteld werd in zitting van 24 mei 2018. Het RUP treedt 14 dagen na publicatie in werking.

Het volledige gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Centrum" kan je onderaan downloaden.

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP RECREATIE/TOERISME

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortessem ter kennis dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Toerisme en Recreatie bis”, bestaande uit een toelichtingsnota, grafische bestemmingsplannen, stedenbouwkundige voorschriften en m.e.r. screening door de gemeenteraad definitief vastgesteld werd in zitting van 24 mei 2018. Het RUP treedt 14 dagen na publicatie in werking. 

Het volledige gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "RECTOE" kan je onderaan downloaden.

Downloads