Gemeente Kortessem

Openbaar onderzoek en kennisgeving

1. Openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Het bestuur van Kortessem deelt mee dat door Ronny Thevis, Brandstraat 128 te
3722 Kortessem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het
college van burgemeester en schepenen.


De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Brandstraat 128 te 3722
Kortessem, en met als kadastrale ligging Afdeling 73101, sectie B, perceel 123W.
Het betreft een aanvraag tot aanleg tuinhuis, plaatsen keerwanden, tuinaanleg.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.


Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van
02.03.2018 tot en met 01.04.2018.

De affiche van dit openbaar onderzoek is onderaan deze pagina te downloaden.


2. Openbaar onderzoek Bellevuebos en kastelen Gors-Opleeuw

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt de vaststelling voor van het gebied “Bellevuebos en kastelen van Gors-Opleeuw” in Kortessem en Borgloon. Op 20 februari 2018 start het openbaar onderzoek, dat tot en met 20 april 2018 loopt. 

Vaststelling van het gebied “Bellevuebos en kastelen van Gors-Opleeuw” in Kortessem en Borgloon in de Landschapsatlas  (2018-V14)


Aanleiding
Openbaar onderzoek naar aanleiding van een vaststelling

Betrokken gemeente(n)
Borgloon, Kortessem

Periode openbaar onderzoek
Periode van 20/2/2018 tot en met 20/4/2018

Rechtsgevolgen
Een vaststelling heeft geen gevolgen voor particulieren, wel voor administratieve overheden. Zij hebben zorg- en motiveringsplicht.

Organiserende instantie(s)
Agentschap Onroerend Erfgoed

Ons dossiernummer
2018-V14

 

Het dossier inkijken?

Digitaal

Op papier: in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinck-gebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel, op de derde verdieping. Elke werkdag open van 9.00 tot 17.00 uur. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.

 

Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Infopunt, Herman Teirlinck-gebouw, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Vermeld ons kenmerk ‘2018-V14’.

 

Waarom een vaststelling?

De vaststelling gebeurt als voorbereiding bij de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en geldt als de inbreng vanuit de onroerenderfgoedsector in het planningsproces. Daarmee geeft Onroerend Erfgoed aan welke erfgoedwaarden en kenmerken in die omgeving belangrijk zijn.

 

Waarom een openbaar onderzoek?

Het openbaar onderzoek informeert het publiek over de opname van een erfgoedobject in een vastgestelde inventaris en geeft u de kans om opmerkingen of bezwaren over de vaststelling aan Onroerend Erfgoed kenbaar te maken. Vindt u dat iets onterecht erfgoedwaarde heeft gekregen of dat een item in de vastgestelde inventaris onvoldoende bewaard is (bv. omdat het gesloopt, gekapt of verdwenen is), laat ons dat dan weten en dien een bezwaarschrift in. Je moet geen persoonlijk belang aantonen, maar hou er rekening mee dat u uw opmerkingen of bezwaren wel met feitelijke argumenten moet staven.

 

Links

Meer uitleg over onze vastgestelde inventarissen 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/openbare-onderzoeken/

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/vastgestelde-inventarissen/rechtsgevolgen

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/ 135257

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/vastgestelde-inventarissen/

 

Meer info kan u vinden via deze link en onderstaande bijlage.

Definitieve vaststelling RUP

Op de gemeenteraad werd een definitieve vaststelling gedaan van het de actualisatie van het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan.

https://file-exchange.anteagroup.nl/?f=66222&fid=6c50d499