Gemeente Kortessem

Openbaar onderzoek en kennisgeving

1. Openbaar onderzoek en aanvraag omgevingsvergunning

Het bestuur van Kortessem deelt mee dat door Stephan Durieux en Christine Fastré, Blaarstraat 317 te 3700 Tongeren een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gulmerstraat 23 te 3721 Kortessem en met als kadastrale ligging Afdeling 73091, sectie B, perceel 700W2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een moderne éénsgezinswoning. 
Bij aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd. 
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/06/2018 tot en met 22/07/2018. 

De affiche van dit openbaar onderzoek is onderaan deze pagina te downloaden. 

 

2. Openbaar onderzoek en aanvraag omgevingsvergunning

Het bestuur van Kortessem deelt mee dat door Kwinten Vanloffelt, Tipstraat 109 te 3740 Bilzen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Langwei 7 te 3720 Kortessem, en met als kadastrale ligging Afdeling 73090, sectie D, perceel 815M.

Het betreft een aanvraag tot de nieuwbouw van een ééngezinswoning met carport.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29/06/2018 tot en met 29/07/2018.

De affiche van dit openbaar onderzoek is onderaan deze pagina te downloaden. 

 

3. Openbaar onderzoek en aanvraag omgevingsvergunning

Het bestuur van Kortessem deelt mee dat door Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 3630 Aartselaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het Departement Omgeving. 

 

Het betreft een aanvraag met omschrijving "Aansluiting Zammelen op RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) Borgloon Jesseren 20.380". 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/06/2018 tot en met 28/07/2018.


4. Openbaar onderzoek en aanvraag omgevingsvergunning 

Het bestuur van Kortessem deelt mee dat door Aquafin NV, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het departement Omgeving.

Het betreft een aanvraag met omschrijving "20.451 - Hoeselt/kortessem - Verbindingsriolering Schalkhoven". 
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 53.2.2°b)2°

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/07/2018 tot en met 05/08/2018.

Redenen openbaar onderzoek:

- Het oprichten of wijzigen van infrastructuurwerken met een lengte van meer dan 500 meter (artikel 13, 1°B, 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning).

De affiche van dit openbaar onderzoek is onderaan deze pagina te downloaden. 


5. Openbaar onderzoek en aanvraag omgevingsvergunning

Het bestuur van Kortessem deelt mee dat door mevrouw Sofie Marcoen, Eksterstraat 14A bus 1 te 3370 Boutersem een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Langwei 16 te 3724 Kortessem, en met als kadastrale ligging Afdeling 73090, sectie D, perceel 815D.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning (open bebouwing).
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/07/2018 tot en met 24/08/2018.

De affiche van dit openbaar onderzoek is onderaan deze pagina te downloaden. 


DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP CENTRUM

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortessem ter kennis dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Centrum” door de gemeenteraad definitief vastgesteld werd in zitting van 24 mei 2018. Het RUP treedt 14 dagen na publicatie in werking.

Het volledige gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Centrum" kan je onderaan downloaden.

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP RECREATIE/TOERISME

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortessem ter kennis dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Toerisme en Recreatie bis”, bestaande uit een toelichtingsnota, grafische bestemmingsplannen, stedenbouwkundige voorschriften en m.e.r. screening door de gemeenteraad definitief vastgesteld werd in zitting van 24 mei 2018. Het RUP treedt 14 dagen na publicatie in werking. 

Het volledige gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "RECTOE" kan je onderaan downloaden.

Downloads