Gemeente Kortessem

Openbaar onderzoek en kennisgeving

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Tevens worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

   

Onderaan deze pagina vind je alle openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Kortessem. 

Pub 15.05.2020 - Bekendmaking afwijking vergunnings- of meldingsplicht tijdens de civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid

Huisartsenpraktijk De Oude School en huisartsengroep De Vlierregio hebben de overheid in kennis gesteld van de toepassing van de afwijking op de omgevingsvergunningsplicht,  zoals voorzien in het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, met name betreffende de vrijstelling van de vergunningsplicht van 20.03.2020.

Omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen: het plaatsen van een bureelcontainer.

Kort omschreven gaat het over: het plaatsen van één container, die dient als consultatie-ruimte voor mogelijks COVID-19 besmette patiënten.

De kennisgeving heeft betrekking op een terrein met als adres: Kerkplein 27 te 3720 Kortessem en met als kadastrale omschrijving: Afdeling 1, sie. C, nr. 804B2.

De aanvraag kadert binnen de heropstart van reguliere zorg in de huisartsenpraktijken en omvat stedenbouwkundige handelingen: het  plaatsen van één container (13,74 m²), die dient als consultatie-ruimte voor mogelijks COVID-19 besmette patiënten.

Locatie: op de bestaande parking voor het Oude School gebouw gelegen Kerkplein 27 te 3720 Kortessem. 

Perceel kadastraal gekend als: Kortessem, 1e afdeling, sectie C, nr. 804B2.

Nutsvoorzieningen: elektriciteit via Huisartsenpraktijk De Oude School, water via standpaal, de afvoer van de lavabo wordt aangesloten op de openbare riolering.

Downloads