Gemeente Kortessem

Openbaar onderzoek en kennisgeving

1. Openbaar onderzoek over een aanvraag omgevingsvergunning

Het bestuur van Kortessem deelt mee dat door Johny Fourrier en Jaak Simons, Kasteelstraat 6 te 3723 Kortessem een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.


De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Beemdstraat 2 te 3723 Kortessem, en met als kadastrale ligging Afdeling 73020, sectie A, perceel 467A3, 467B3, 467C3, 467G4, 467R4.


Het betreft een aanvraag tot de nevenbestemming van de Kerk van Guigoven met brasserie.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.


Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04.05.2018 tot en met 03.06.2018.

De affiche van dit openbaar onderzoek is onderaan deze pagina te downloaden. 


1. Openbaar onderzoek over een aanvraag omgevingsvergunning

Het bestuur van Kortessem deelt mee dat door Jorgen Groven en Engelbosch Lisa, Opeindestraat 18 te 3720 Kortessem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 19.04.2018 tot en met 19.05.2018.

De affiche van dit openbaar onderzoek is onderaan deze pagina te downloaden.


2. Openbaar onderzoek over een aanvraag omgevingsvergunning

Wij brengen je in het kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het betreft een aanvraag tot het aanbouwen van een veranda. Het openbaar onderzoek loopt van 6.04.2018 tot en met 06.05.2018.

De affiche van dit openbaar onderzoek is onderaan deze pagina te downloaden.


 

 

Definitieve vaststelling RUP

Op de gemeenteraad werd een definitieve vaststelling gedaan van het de actualisatie van het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan.

https://file-exchange.anteagroup.nl/?f=66222&fid=6c50d499