Gemeente Kortessem

Huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad

De werking van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Je kan beide hier downloaden.