Gemeente Kortessem

Subsidie • Jeugdwerkvormen

Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de begroting, voorziet het gemeentebestuur van Kortessem voor erkende jeugdwerkinitiatieven subsidies voor volgende rubrieken zoals uitgeschreven in het subsidiereglement ter ondersteuning van erkende jeugdwerkinitiatieven:

  • Werkingstoelagen
  • Kadervorming 
  • Infrastructuur
  • startdag
  • projectwerking
  • nieuwe vereniging
  • Get out- plug in.