Gemeente Kortessem

Samenstelling van het gezin

Kostprijs

2, 00 euro

Uitreiking

Onmiddellijk aan het loket - persoonlijk af te halen of door een lid van het gezin.

Omschrijving

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Wie

U kunt het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.

Procedure

U kunt het attest gezinssamenstelling opvragen bij uw gemeente - dienst burgerzaken.

E-loket

  • Attesten burgerzaken online aanvragen formulier