Gemeente Kortessem

Ophalen snoeihout

Omschrijving

Snoeihout is snoeiafval van hagen, struiken of bomen die u niet in een gft-zak of gft-container kunt stoppen en waarvan de diameter maximum 10 centimeter is.

Artikel 23 van het afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zegt:

  • 1. Het snoeiafval moet stevig samengebonden worden met juten koorden zodat het niet kan uiteenvallen en gemakkelijk hanteerbaar is voor de ophalers.
  • 2. Snoeiafval, dat in een recipiënt voor gft kan aangeboden worden, dient als tuinafval horende bij gft gezien en aangeboden te worden.   
  • 3. Bij inzameling aan huis dient het snoeihout met een natuurtouw te worden samengebonden tot bundels van maximum 25 kg. De takken mogen maximaal 10 cm dik en 180 cm lang zijn. Bundels die zijn samengebonden met niet-composteerbaar materiaal (plastic, ijzer,…) worden niet aanvaard. Per inzamelbeurt mag maximaal 2 m³ aan groenafval worden aangeboden.
  • 4. Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.