Gemeente Kortessem

Jeugdraad

Omschrijving

De jeugdraad is een gemeentelijk adviesorgaan die adviezen uitbrengt aangaande jeugdzaken. Hierin zetelen alle jeugdverenigingen van Kortessem, enkele deskundigen die beroepsmatig met jeugd te maken hebben en alle geïnteresseerde jongeren die actief willen meewerken aan een goed jeugdbeleid. De jeugdraad kan ook activiteiten organiseren, gesteund door de middelen vanuit het Jeugdbeleidsplan.