Gemeente Kortessem

OCMW - Secretariaat

OCMW secretaris

Maggy Nijs

De secretaris heeft een overkoepelende managersfunctie over de verschillende diensten.  Zij is de spilfiguur tussen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het personeel.  Zij onderzoekt de zaken, leidt de administratie en is het hoofd van het personeel onder het gezag van de voorzitter.

Zij woont de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau en het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst bij en staat in voor de verslaggeving.  Zij maakt tevens deel uit van het managementteam.  Ook het opmaken van het voorontwerp van het budget valt onder haar bevoegdheid.

Taken van het secretariaat

De personeelsleden van het secretariaat vormen de spilfiguren inzake ondersteuning en coördinatie van de OCMW-diensten en instellingen via oa secretariaatswerk, facturatie, boekhouding, personeelsadministratie, administratie van de diensten.

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?