Gemeente Kortessem

Aankondiging openbaar onderzoek

Aankondiging openbaar onderzoek Jesseren Ruilverkaveling: plannen van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en kunstwerken

Per schrijven dd. 6/7/2017 heeft het Ruilverkavelingscomité Jesseren de plannen nr. 3 overgemaakt van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en kunstwerken, opgesteld overeenkomstig de voorschriften van artikel 70 van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, gewijzigd bij de Wet van 11 augustus 1978 met bijzondere bepalingen eigen aan Vlaamse Gewest.

Conform de bepalingen van artikel 70 tweede alinea van voormelde wet, dient er een onderzoek de commodo et incommodo te worden ingesteld betreffende deze plannen.

Voorgesteld wordt dat het college het onderzoek de commodo et incommodo opent met ingang van 4 september 2017 tot 18 september 2017. 

Gepubliceerd op do 31 augustus 2017