Gemeente Kortessem

Aangepaste wegomlegging werken Herestraat

In het kader van de werken aan de Herestraat liep er sinds geruime tijd een wegomlegging via de Baron A. de Heuschstraat.

Aangepaste wegomlegging in het kader van de werken aan de Herestraat

Het vele doorgaand verkeer, van lichte en zware aard, zorgden voor een aantal onveilige situaties. De breedte van de weg maakte het moeilijk om tegenliggend verkeer op een veilige manier te laten passeren. Hierdoor moest het verkeer erg op de rand van het asfalt gaan rijden, met de nodige afzakkingen en kuilen tot gevolg. Deze afzakkingen van het asfalt creëerden op hun beurt weer een onveilige situatie voor de automobilist, aangezien de zeer scherpe rand van het asfalt schade kan toebrengen aan de autobanden.
Zowel de gemeentelijke diensten, als de lokale politie stonden achter de vraag van de inwoners om een halt toe te roepen aan deze situatie.
Met de aangepaste wegomlegging wordt terug een veilige situatie gecreëerd.
Het doorgaand verkeer, komende uit de Leopold III-straat zal, onder de vorm van een éénrichtingsverkeer, door de Baron A de Heuschstraat rijden naar de Gulmerstraat.
Het verkeer komende uit de Gulmerstraat zal niet meer kunnen afdraaien in de Baron A. de Heuschstraat, maar de omleiding volgen tot aan de verkavelingsweg net voor de Coutjoulstraat. Door het volgen van de omleiding op deze verkavelingsweg zal het verkeer terug uitkomen op de Leopold III-straat.
Om deze éénrichtingslus mogelijk te maken wordt het wel onmogelijk voor het landbouwverkeer om de noordelijke arm van de verkavelingsweg in te rijden vanuit de Leopold III-straat. De zuidelijke arm blijft wel nog in twee richtingen toegankelijk voor het landbouwverkeer.
Deze aangepaste wegomleiding zal van kracht blijven zolang de werken aan de Herestraat duren.
Graag willen wij u nog wijzen op de snelheidsproblematiek die heerst in de Baron A. de Heuschstraat. Pas uw snelheid aan, uw veiligheid en deze van de andere weggebruikers wordt hierdoor bepaald.

Gepubliceerd op do 06 juli 2017