Gemeente Kortessem

Aankondiging openbaar onderzoek GRS

Aankondiging openbaar onderzoek – gemeente Kortessem Ontwerp van het geactualiseerde gemeentelijke structuurplan.

De gemeente Kortessem gaat over tot bekendmaking en opening van het openbaar onderzoek over het ontwerp van het geactualiseerde gemeentelijke structuurplan overeenkomstig artikel 2.1.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering op 15 mei 2009.

Het ontwerp van het geactualiseerde gemeentelijke structuurplan ligt voor eenieder ter inzage gedurende een termijn van negentig dagen op het gemeentehuis, Dienst Ruimtelijke Ordening, Administratief Centrum, gelijkvloers, Kerkplein 11, 3720 Kortessem. Het openbaar onderzoek start op 3 juli 2017 en eindigt op 30 september 2017. Eventuele schriftelijke bezwaren of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp moeten uiterlijk op 30 september 2017 aan de Gemeentelijk Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Kerkplein 11 te 3720 Kortessem bij ter post aangetekende brief worden verstuurd of tijdens de openingsuren (elke werkdag van 08:00 uur tot 12:00 uur, woensdag van 14:00 uur tot 16:30 uur en donderdag van 14:00 uur tot 18:00 uur) worden afgegeven aan het onthaal tegen ontvangstbewijs.

Gepubliceerd op vr 16 juni 2017