Gemeente Kortessem

Aanvraag milieuvergunning klasse 1

DE WATERGROEP (VMW) WATERPRODUCTIECENTRUM, GAUWERSTRAAT TE VLIERMAALROOT

Het gemeentebestuur van Kortessem heeft een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ontvangen, ingediend door de Watergroep, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (VMW).

 

De Watergroep doet aanvraag voor het plaatsen van een proefinstallatie gedurende 2 jaren, voor het ontkalken/ontharden van het drinkwater en dit ter plaatse van het waterproductiecentrum in de Gauwerstraat, Vliermaalroot.

 

Hard water is perfect drinkwater. In hard water zit veel calcium (kalk) en magnesium, twee mineralen die ons lichaam nodig heeft. Maar hard water zorgt wel voor comfortproblemen. Dan krijg je bijvoorbeeld kalkafzetting op kranen, douchekoppen of in het koffieapparaat. Door zachter water te leveren, zullen deze toestellen in de toekomst minder snel ontkalkt moeten worden.

Het ontkalken/ontharden van het drinkwater is ook nodig om te voorkomen dat de buizen van het distributienetwerk verkalken. Verkalking van de buizen brengt de waterbedeling naar de  huishoudens in de hele regio in het gedrang.  Enkel de systematische ontharding van het water kan dit oplossen.

 

De proefopstelling zal gebeuren in 3 verplaatsbare containers, die zullen geplaatst worden op hetzelfde perceel waar nu het waterproductiecentrum zich bevindt (Gauwerstraat). Bij de opstart van de proefinstallatie zullen er dagelijks meerdere medewerkers van de Watergroep de installatie controleren. In een latere fase zal dit veranderen en zal er dagelijks maar 1 medewerker van de watergroep langskomen voor een goede opvolging. De proefinstallatie zal niet zorgen voor geluids- of andere mogelijke hinder.

 

Het openbaar onderzoek vond plaats van 29 januari 2017 tot en met 27 februari 2017. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft, rekening houdende met de ingediende vragen van buurtbewoners, een voorwaardelijk gunstig advies gegeven over deze aanvraag. De provincie zal nu verder beslissen over het afleveren van de vergunning. De beslissing van de provincie zal uitgehangen worden ter plaatse van het waterproductiecentrum in de Gauwerstraat en aan het gemeentehuis. 

 

Gepubliceerd op do 30 maart 2017