Gemeente Kortessem

Infoavond rond diefstalpreventie

Op 27.04.2017. Diefstal in woningen vormt een hardnekkig maatschappelijk probleem met vaak een grote impact op de slachtoffers.

Naar aanleiding van een reeks inbraken in de voorbije weken wenst het gemeentebestuur samen met de politiezone Borgloon te informeren en te sensibiliseren. Zowel rond diefstalpreventietips als de oprichting van Whatsapp groepen waar buurtbewoners elkaar informeren.

De gemeentelijke informatieavond gaat in het parochiaal centrum van Vliermaalroot door en dit op donderdag 27 april 2017 van 19u00 tot 22u00. Joost Deboosere, ervaren diefstalpreventieadviseur van de politiezone, zal in detail alle tips over inbraak- en buurtpreventie meegeven. Graag hiervoor inschrijven via onderstaande contactgegevens.

Politiezone kanton Borgloon
Annekatrien Gacoms – beleid@pzloon.be – 011 85 99 48

 

Wat te doen als inwoner ?

Hoewel het aantal inbraken in de politiezone in de laatste jaren gedaald is, blijft de strijd tegen woninginbraken hoog op onze agenda staan. Met 190 woninginbraken in 2016 kunnen we wel spreken van een sterke daling ten opzichte van 2015 met 241 woninginbraken en 228 woninginbraken in 2014. Deze evolutie deed zich ook voor in Kortessem. Terwijl er zich 62 woninginbraken voordeden in Kortessem in 2014 en 68 in 2015 waren dat er in 2016 slechts 47. Natuurlijk zijn er dat nog altijd teveel en blijft de politiezone de nodige inspanningen leveren. De strijd tegen woninginbraken kunnen we natuurlijk niet alleen aan. Daar hebben we ook jou voor nodig!

Ieders verantwoordelijkheid

Als politiedienst investeren we in kwalitatieve vaststellingen van de woninginbraak, sporenopname en verder onderzoek en proberen we tegelijkertijd zoveel mogelijk de burger te informeren over wat een degelijke beveiliging van een woning inhoudt. Ook de verschillende gemeentebesturen in de politiezone nemen hun verantwoordelijkheid en voorzien een premie voor inwoners die inbraakwerende maatregelen treffen voor hun ramen en deuren.
En als burger heb je natuurlijk ook een verantwoordelijkheid! Velen denken nu waarschijnlijk dat je een inbreker toch niet tegen kan houden. Je kan van je woning immers geen burcht maken, maar je kan het de inbreker wel ‘zo moeilijk mogelijk’ maken. Onderzoek heeft aangetoond dat modale inbrekers slechts enkele minuten de tijd nemen om de braak op zich te plegen. Als het dan niet lukt, proberen ze het bij een andere woning. Het loont dus de moeite om zelf de nodige inspanningen te treffen tegen woninginbraak.

Je kan 3 soorten maatregelen nemen om de inbrekers op een afstand te houden:

  • Organisatorische maatregelen: een voorzichtig gedrag en goede gewoonten.
  • Bouwkundige maatregelen: degelijk hang- en sluitwerk van alle zwakke gevelopeningen zoals ramen en deuren.
  • Elektronische maatregelen: alarminstallatie en camerabewaking, hetgeen enkel aangewezen is indien vorige maatregelen ontoereikend zouden zijn.


De samenhang tussen deze maatregelen is voor de hand liggend: een huis goed bouwkundig beveiligen heeft bijvoorbeeld weinig nut als je hardnekkig de sleutel van de achterdeur onder het voetmatje blijft “verstoppen”.

Buurtpreventie

Jouw woning goed beveiligen is al heel veel waard. Maar jouw ogen en oren zijn goud waard. Het is absoluut belangrijk om alert te zijn voor verdachte situaties en verdachte personen in jouw omgeving. Meer en meer verenigen buren zich om samen een oogje in het zeil te houden in hun buurt, wijk of straat. Tegenwoordig is whatsapp een goede tool om onderling te communiceren en elkaar op de hoogte te brengen van verdachte situaties. Vergeet natuurlijk zeker niet om steeds ook de politie te verwittigen via het noodnummer 101 zodat wij een controle kunnen uitvoeren.

Wil je graag meer weten over de 3 soorten maatregelen die je kan nemen om je woning te beveiligen tegen een woninginbraak? Ben je wel gewonnen voor het idee van buurtpreventie via whatsapp maar heb je nog geen idee hoe dit concreet in zijn werk kan gaan?

Kom dan naar de informatieavond in het parochiaal centrum van Vliermaalroot op donderdag 27 april 2017 van 19u00 tot 22u00. Joost Deboosere, ervaren diefstalpreventieadviseur van de politiezone, zal in detail alle tips over inbraak- en buurtpreventie meegeven. Graag hiervoor inschrijven via onderstaande contactgegevens.

Politiezone kanton Borgloon
Annekatrien Gacoms – beleid@pzloon.be – 011 85 99 48

Gepubliceerd op wo 22 maart 2017